تحریریه 10

تحریریه 10

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

از آن جایی که دو مفهوم عدالت و پیشرفت در هندسه معنایی انقلاب دو تبیین کاملاً متفاوت با دیگر منظومه‌های فکری جهانی دارد؛ لازم است که نیروهای فعال انقلاب آشنایی اجمالی برای فعالیت‌های خود از این دو مفهوم داشته باشند از همین رو این نوشتار در تلاش است تا ابتدا آشنایی مختصر از دو مفهوم عدالت و پیشرفت ایجاد کرده و به دنبال آن نسبت‌هایی که می‌توان بین این دو مفهوم در نظر گرفت را تبیین کند. لازم به ذکر است که روایات وارده در کتب معتبر شیعه مهم‌ترین مرجع برای تبیین نوع نسبت میان این دو کلید واژه قرار گرفته است.

در رابطه با تعریف عدالت عده‌ای چنین قائل شده اند که این واژه به قدری روشن است که امکان تعریف آن وجود ندارد چراکه معتقد اند واژه‌ای روشن‌تر از آن برای تعریف عدالت وجود ندارد. اگر از این نگاه بگذریم برای عدالت سه تعریف رایج وجود دارد که عبارت اند از اعطا کل ذی حق حقه؛ وضع کل شیئی فی موضعه و نقطه تعادل میان افراط و تفریط.

نقطه مقابل عدالت در دو نظریه اول ظلم است اما نقطه مقابل عدل در نظریه‌های سوم که منتسب به ارسطو است؛ افراط و تفریط خواهد بود. به عبارت دیگر در نظریه ارسطو عدالت نقطه اعتدال یک شیئ است و اگر شیئی از نقطه اعتدال به جانب افراط و یا تفریط سوق پیدا کنید دیگر از عدالت خارج شده است .[۱]

البته می‌توان بازگشت همه این سه معنا را به نگاه واحدی دانست بدین گونه که افراط و تفریط در حق کسی ظلم محسوب شود. به عبارت دیگر اگر در اعطای حق کسی افراط و تفریط صورت گیرد؛ ظلم محقق شده است.

سوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که مرز این افراط و تفریط کجاست و تعیین کننده حق و ذی حق چیست؟ در اینجا عدالت با عقلانیت و معنویت (دین) گره خورده و مرزهای عدالت را تعیین می‌کنند.

اگر عدالت را به معنای اعطا کل ذی حق حقه تفسیر کنیم آن وقت یکی از حقوق مسلم تمام گروه‌ها و اقشار جامعه؛ وجود بستر و امکانات برای پیشرفت است .[۲] به عبارت دیگر پیشرفت یکی از حقوقی است که باید جامعه از آن برخوردار باشد. با این تعبیر جامعه‌ای که فاقد پیشرفت است؛ فاقد عدالت نیز هست چراکه یکی از حقوق اساسی اجتماع را در جای خود قرار نداده است.

در رابطه با معنای پیشرفت ابتدا باید گفت که مراد از پیشرفت در این نوشتار؛ واژه‌ای است که توسط مقام معظم رهبری قرین الگوی اسلامی ایرانی به کار رفته و معنا می‌یابد. به عبارت دیگر ایشان در به کار گیری این لفظ معنای جدیدی را لحاظ کرده اند از همین رو غور کردن در معنای لغوی این واژه راهگشا نخواهد بود. در توضیح معنای این واژه در اندیشه مقام معظم رهبری در مرحله نخست باید گفت که این واژه در تضاد با مفهوم توسعه که در اندیشه راهبردی غرب تولید شده وضع گردیده و شاید بتوان برای آن معنای رشد توأمان مادی و معنوی را لحاظ کرد. بنابراین واژه پیشرفت در اندیشه رهبری به هر نوع رشدی اطلاق نمی‌شود این در حالی است که اگر به دنبال معنای تحت اللفظیاین واژه باشیم؛ می‌توان هر نوع رشدی را پیشرفت خواند. ایشان برای پیشرفت صفاتی از جمله عدالت؛ همه جانبه بودن (مادی و معنوی) و …را مطرح می‌کند و رشدی که فاقد این صفات باشد پیشرفت نیست.

نسبت میان عدالت و پیشرفت

در نسبت میان عدالت و پیشرفت چند حالت را می‌توان تصور کرد:

۱: تباین: در این حالت تصور بر آن است که میان پیشرفت و عدالت هیچ نسبتی وجود ندارد. در واقع در این حالت لزوماً از عدالت پیشرفت حاصل نمی‌شود و از پیشرفت عدالت به دست نمی‌آید. چنانچه در تصور ابتدایی اگر اساساً کشورهای غربی را پیشرفته بدانیم؛ وجود چنین کشورهایی که در آنها پیشرفت محقق شده اما عدالت تحقق پیدا نکرده قرینه‌ای از دنیای تحقق عینی برای اثبات این نگرش است. البته در ادامه بیان خواهد شد که پیشرفت منهای عدالت تنها سراب توسعه است و حقیقتاً نمی‌توان آن را پیشرفت نامید. در خصوص نبود عدالت در غرب باید گفت که طبق گزارش شورای حقوق بشر ۴۴ میلیون آمریکایی زیر خط فقر و ۱۷ میلیون دارای فقر مطلق هستند. البته کشورهای غربی مثالی از آن هستند که از پیشرفت عدالت حاصل نمی‌شود اما برای طرف مقابل یعنی آنکه از عدالت پیشرفت حاصل نمی‌شود هم می‌توان به کشورهای شرقی و کمونیستی مراجعه کرد. این کشورها علارغم آنکه بر طبق تعاریف خود از عدل؛ توانسته بودند عدالت را اجرا کنند ولی پیشرفت آنچنانی حاصل نکردند و در نهایت سراب دستیابی به پیشرفت کشورهای غربی منجر به فروپاشی آنان شد.

۲: تضاد: نسبت دومی که می‌توان در میان پیشرفت و عدالت برقرار دانست تضاد است بدین شرح که باید میان عدالت و پیشرفت یکی را انتخاب کرد. یا کشوری پیشرفته باشید و یا کشوری با عدالت. در این نوع نگاه تلاش برای رفع تبعیض و تحقق عدالت منجر به افزایش بار مالی بر دوش اقتصاد و در نتیجه عقب افتادگی اقتصادی تلقی می‌شود.

۳: تعامل: نسبت سومی که می‌توان برای این دو مفهوم در نظر گرفت تعامل است بدین شرح که پیشرفت از طریق ایجاد رشد کیک اقتصادی به تحقق عدالت کمک کرده و عدالت با گسترش استعدادهای انسانی به رشد اقتصادی کمک می‌کند. برنامه‌های اقتصادی توسعه غربی با این حیله خود را به مردم جهان تحمیل کردند. در واقع آنها معتقد بودند که با افزایش درآمد سرانه و بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد کشور؛ وضعیت عدالت هم بهبود خواهد یافت اما تجربه اثبات کرد که رشد درآمد سرانه نه تنها هیچ کمکی به افزایش عدالت نکرد بلکه موجبات افزایش فاصله طبقاتی را روز به روز فراهم تر کرد. جنبش وال استریت؛ حرکتی اعتراضی نسبت به همین شکاف طبقاتی ناشی از برنامه‌های توسعه بود.

۴: تلازم: رابطه چهارمی که می‌توان فرض کرد تلازم است. این رابطه خود به دو دسته تقسیم می‌شود. نخست رابطه‌ای که در آن پیشرفت لازم و عدالت ملزوم در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر پیشرفت اقتصادی لزوماً منجر به تحقق عدالت می‌شود. کذب این قضیه در قبل اثبات شد چراکه افزایش درآمد سرانه ملی و در نتیجه رشد اقتصادی لزوماً نمی‌تواند منجر به عدالت شود و یا حتی نمی‌توان کمکی به تحقق عدالت کند چراکه مسئله کارساز در این زمینه نحوه تقسیم درآمد سرانه ملی است. چنانچه این تقسیم درست صورت نگیرد نمی‌توان انتظار داشت که افزایش درآمد نه تنها لزوماً منجر به تحقق عدالت شود بلکه حتی نمی‌توان انتظار داشت که پیشرفت کمکی به تحقق عدالت کند. نوع دوم رابطه تلازم که می‌توان تصور کرد آن است که عدالت لازم و پیشرفت ملزوم آن تلقی شود. در این نوع رابطه لزوماً تحقق عدالت کامل می‌تواند منجر به تحقق پیشرفت شود.در استدلال برای اثبات این مسئله باید خاطر نشان کرد که تحقق عدالت کامل در جامعه منجر به شکوفایی استعدادها؛ قرار گیری أمور بر بستر صحیح خود؛ شایسته سالاری؛ رفع تبعیض؛ رانت و فساد؛ ایجاد روحیه خودباوری؛ امید به آینده و در نتیجه ورود افواج مردم به صحنه پیشرفت کشور می‌شود. از طرف دیگر روایاتی همچون «ثبات الدول باقامة السنن العدل »[۳] و یا «حکومت یبقی مع الکفر و لا یبقی عالظلم» می‌توان چنین استنباط کرد که عدالت به دنبال خود ثبات خواهد آورده. ثبات یکی از عوامل مهم در پیشرفت اقتصادی کشور هاست. به دنبال این اتفاق‌ها پیشرفت در کشور حاصل می‌شود. البته باید در نظر گرفت که عدالت و پیشرفت مقوله‌هایی نسبی هستند. به عبارت دیگر تحقق آنها بدین گونه نخواهد بود که عدالت به صورت صد درصدی تحقق یافته و سپس پیشرفت از صفر آغاز شود بلکه مرحله‌هایی از تحقق عدالت منجر به تحقق مرحله‌هایی از تحقق پیشرفت می‌شود. تنها نقطه متضاد با این نوع نگاه تجربه کشورهای کمونیستی است که پیشتر ذکر شد. در جواب این مثال نقض باید گفت که اساساً نوع نگاه صحیح به عدالت با نوع نگاه کمونیستی به عدالت متفاوت است. از منظر کمونیسم؛ عدالت به معنای تساوی است و از منظر صحیح تساوی در همه أمور نه تنها عدالت نیست بلکه عین ظلم خواهد بود بلکه نگاه صحیح اسلامی به عدالت؛ آن را تناسب تعریف می‌کند. از همین رو می‌توان چنین نتیجه گرفت که کشورهای کمونیستی اصلاً عدالت را اجرا نکرده بودند که بتوان انتظار پیشرفت ار در آنها داشت بلکه کار آنها توزیع فقر به صورت مساوی بوده است از همین رو تجربه آنها را نمی‌توان نقدی بر این نظریه دانست. در پایان توضیح این قسمت ذکر روایتی به عنوان مویدی قوی بسیار مفید خواهد بود: العدل حیاة؛ و ما عمرت البلدان بمثل العدل [۴]( عدل حیات است؛ سرزمین‌ها با هیچ چیزی مانند عدل آباد نشده اند)

اکنون این سوال مطرح می‌شود عدالتی که منجر به پیشرفت شده چیست و ملاک و شاخص آن کدام است؟ با رجوع به آیات و روایات چنین استظهار می‌شود که عدالت در اجرای احکام الهی است: و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الظالمون .[۵] از مفاد این آیه چنین برداشت می‌شود که عدم اجرای احکام الهی معادل ظلم محسوب شده پس می‌توان چنین گفت که اجرای احکام الهی؛ یعنی عمل به عدالت. موید دیگر بر این أمر آیه: «اعدلوا هو اقرب للتقوی» (سوره مائده-آیه ۸) است. تقوای الهی به معنای خویش تن پایی در مسئله رعایت حدود الهی است. در واقع کسی که حدود الهی را رعایت کند متقی خواند می‌شود. بر این اساس می‌توان در آیه به جای تقوی رعایت حدود الهی را قرار داد و آیه را چنین معنا کرد که عدالت بورزید؛ که عدل به رعایت حدود الهی نزدیک است. از طرف دیگر عدالت موجب عمران و پیشرفت شده پس اجرای احکام الهی منجر به پیشرفت خواهد شد. به عبارت دیگر استدلال به این مطلب بدین گونه است که:

مقدمه اول: اجرای احکام الهی منجر به عدالت است.

مقدمه دوم: عدالت منجر به پیشرفت است.

نتیجه: اجرای احکام الهی منجر به پیشرفت خواهد بود.

این مسئله تأثیر شگرفی در نوع مواجهه مسلمانان با طراحی الگوی عدالت صحیح و به دنبال آن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت صحیح خواهد داشت. با این تعبیر از عدالت و پیشرفت؛ میزان اجرای حدود الهی به عنوان شاخصی در میزان اجرای عدالت قرار می‌گیرد. اکنون با این نگاه نوع تعریف مطلوب از پیشرفت هم متفاوت خواهد شد. به عبارت دیگر از آنجایی که احکام الهی در چند حیطه رابطه انسان با خودش؛ انسان با انسان؛ انسان با خدا و انسان با طبیعت وارد شده و با تعیین حدود اقدام به تنظیم روابط می‌کند؛ پیشرفتی مطلوب است که همه جانبه بوده و صرف رشد مادی شخص را در نظر نگیرد. به عبارت دیگر پیشرفت به چیزی اطلاق می‌شود که در فرایند خود نخست دو مؤلفه رشد معنوی (رابطه انسان به خدا) و رشد مادی (شامل رابطه انسان با خود) را تأمین کند و بعد بتواند رشدی برای همه آحاد جامعه فراهم آورد (رابطه انسان با انسان) و در این فرایند رشد محیط زیست را قربانی خود نکند (رابطه انسان با طبیعت).

[۱] معرفت سیاسی: بهار و تابستان ۱۳۸۹- شماره ۳، صفحه ۱۰

[۲] معرفت سیاسی: بهار و تابستان ۱۳۸۹- شماره ۳، صفحه ۵

[۳] محمد ری شهری-میزان الحکه؛ ج ۳، ۱۸۳۹

[۴] محمد ری شهری-میزان الحکه؛ ج ۳، ۱۸۳۹

[۵] سوره مائده-آیه ۴۵

 

منبع: مهر

درد مفاصل ممکن است به علت آسیب های ورزشی باشد یا به طور معمول ممکن است مربوط به آرتریت باشد. اگر از درد استخوان یا درد مفاصل رنج می برید، می دانید که می تواند در زندگی روزمره آزار دهنده باشد. اگر چه رژیم دقیق برای درمان آن اثبات نشده است، مطالعات نشان داده اند که غذاها و ادویه جات خاص می تواند به بیماران کمک کند - مانند داروهای طبیعی کار کنند.

 

در ادامه به شما تعدادی مواد غذایی معرفی می کنیم که می تواند درد و التهاب را تسکین دهد، استخوان ها را تقویت می کند، و به طور کلی زندگی روزمره را بهبود می بخشد.

1. میوه ها

به طور کلی میوه ها حاوی مقدار زیادی از ویتامین هایی هستند که بدن ما به آنها نیاز دارد.

انگور:جدا از نظر عطر و طعم آن، انگور دارای یک ترکیب گیاهی که پروانتوسیانیدین نامیده می شود ، التهاب و درد مفاصل را کاهش می دهد.

 

مرکبات: بدن ما برای تقویت سیستم ایمنی به ویتامین c نیاز دارد. پرتقال، گریپ فروت و دیگر میوه های مرکبات دارای ویتامین C بالا هستند که به جلوگیری از آرتریت التهابی و درد مفصلی کمک می کند.

 

گیلاس: گیلاس و آلبالو نتایج خوبی در افراد مبتلا به آرتروز دارد. مطالعه ای در زنان مبتلا به این بیماری نشان داد که پس از مصرف 3 هفته، آب گیلاس، نشانه های التهاب کاهش یافته و بخشی از درد آنها نیز از بین می رود.

2. سبزیجات

والدین ما همیشه می گفتند: "همیشه سبزیجات خود را بخورید" و آنها درست بوده. سبزیجات واقعا برای سلامتی ما خوب است.

 

اسفناج : اسفناج دارای آنتی اکسیدان زیادی است. یکی از ترکیبات آن، کامپرلو است که اثبات شده است که التهاب، درد و کاهش پیشرفت آرتروز را کاهش می دهد.

 

بروکلی : کلم بروکلی حاوی سولفورفان است که به کاهش درد در مفصل کمک می کند و باعث کاهش علائم آرتریت روماتوئید می شود. 

 

سویا : سویا نیز سودمند هست. آنها دارای چربی کم و غنی پروتئین و فیبر هستند و حاوی اسیدهای چرب امگا 3 هستند که به درد مفاصل التهابی کمک می کنند.

 

لوبیای قرمز : لوبیای قرمز نیز غنی از فیبر هستند. آنها همچنین دارای پروتئین، اسید فولیک، آهن، منیزیم و پتاسیم هستند که همه آنها باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود.

3. ادویه ها

صرفنظر از دادن طعم اضافی به غذاهای ما، ادویه ها خواص زیادی دارند. برای استفاده از خواص بیشتر آنها، بهتر است آنها را در آب و نوشیدنی گرم یا سرد بریزید.

 

زعفران یا زردچوبه : اینها به عنوان عوامل ضد التهابی عمل می کنند و به کاهش علائم آرتروز کمک می کنند. مطالعات نشان داده اند که کروکین که یکی از ترکیبات اصلی زعفران است دارای خواص ضد التهابی، آنتی اکسیدان و ضد انعقادی است و در افراد مبتلا به درد مفاصل مؤثر است.

 

زنجبیل: مطالعه نشان می دهد که زنجبیل در افراد مبتلا به درد شدید مفصل زانو مفید است که 63٪ از بیماران پس از استفاده از آن به مدت طولانی از درد خلاص می شوند.

 

سیر: سیر اثرات معجزه آسایی دارد. براساس مطالعات انجام شده ، علاوه بر کاهش فشار خون و کمک به بیماری قلبی، سیر دارای خواص ضد التهابی قوی است و خطر ابتلا به استئوآرتریت و علائم دردناک آن را کاهش می دهد.

 

چای سبز : چای سبز عمدتا به خاطر ویژگی های آنتی اکسیدانی و افزایش سوخت و ساز بدن شناخته شده است. علاوه بر این، حاوی ترکیبی به نام پلی فنول است که ضد التهابی است و به کاهش درد کمک می کند. مطالعه دیگری نشان داده است که epigallocatechin-3-gallate، که همچنین در چای سبز موجود است، آسیب مفصلی در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید را متوقف می کند.

4. سایر غذاها

غذاهایی که در تسکین درد مشترک کمک می کنند، محدود به میوه ها، سبزیجات و ادویه جات نیست.

ماهی و روغن ماهی : انواع ماهی های چرب مانند ماهی سالمون، ماهی تن و ماهی قزل آلا و روغن ماهی دارای اسیدهای چرب امگا 3 هستند که برای مبارزه با التهاب اثبات شده اند و بلافاصله درد مفاصل را کاهش می دهند. مقدار بالایی از ویتامین D نیز در کاهش علائم آرتریت و بیماری های مشابه کمک می کند.

 

محصولات لبنی کم چربی : محصولاتی مانند ماست، شیر و پنیر غنی از کلسیم و ویتامین D هستند که هر دو برای تقویت استخوان ها و تقویت سیستم ایمنی مفید هستند. آنها علاوه بر رژیم غذایی متعادل و همچنین کمک به کاهش درد از پوکی استخوان و استئوآرتریت کمک می کنند.

 

گردو، پسته و بادام : همه آجیل ها مغذی هستند، اما گردو، پسته ها و بادام حاوی مقادیر بسیار بالایی از کلسیم، منیزیم، ویتامین E، پروتئین و آلفا لینولنیک است که باعث افزایش سیستم ایمنی بدن می شود. به طور خاص، اسیدهای چرب امگا 3 در  گردو بالا است که به کاهش آرتروز و درد آرتریت روماتوئید کمک می کند.

 

منبع:‌ بیتوته

چگونه فرزندانی باحیا تربیت کنیم؟

مواردى که می‌تواند در باحیا بودن فرزندان، موثّر باشد:
 - این امر از ازدواج و مرحله انعقاد نطفه آغاز می‌گردد. بر اساس احادیث، ازدواج پاک، یکى از عوامل باحیا شدن فرزند است. فرزندى که از راه نامشروع متولّد شود، بی‌حیا خواهد شد. همچنین فرزندى که نطفه‌اش در حال ناپاکى مادر منعقد شده باشد، بی‌حیا خواهد بود. بنابراین، رعایت نکاتى که براى انعقاد نطفه سفارش شده، در حیاى آینده فرزند، موثّر خواهد بود.
 
- دوران باردارى، دوران بسیار حساسى است. ریشه‌های باحیایى و بی‌حیایى را در این مرحله نیز می‌توان پیدا کرد. رعایت حیا از جانب مادر، تأثیر زیادى بر جنین خواهد داشت. بی‌حیایى در گفتار و در ارتباط با نامحرم، شرکت در محافل لهو و لعب، گوش کردن به موسیقی‌های حرام، دیدن تصاویر و فیلم‌های ناپسند، خواندن رمان‌های نامناسب و کارهایى از این قبیل، می‌تواند تأثیراتى منفى بر حیاى جنین داشته باشد و برعکس، رعایت حیا در گفتار و رفتار، شرکت در جلسات مذهبى، خواندن یا گوش کردن به قرآن و مناجات، ذکر خدا را بر لب داشتن، مطالعه کتاب‌های مذهبى و سودمند از امورى هستند که می‌تواند در حیاى فرزند، تأثیر مثبت داشته باشد.

از بدو تولّد باید مراقب فرزند بود. امام سجاد علیه‌السلام از هنگام به دنیا آمدن فرزند، مراقبت خود را شروع می‌کرد. 

- نام‌گذاری نیز در حیاى فرزندان، تأثیر دارد. فرزندى که نام یکى از اولیاى دین را دارد، رابطه‌ای بین خود و او حس می‌کند و لذا سعى می‌کند خود را به آن شخص، نزدیک سازد و به‌نوعی، خود را در محضر او می‌داند. این می‌تواند سبب شرم وى شود و او را از انجام دادن کارهاى ناروا، بازدارد. البته این امر، متوقف بر این است که والدین، فرزند خود را به این نکات، توجّه دهند. در روایتى آمده است که روز قیامت، شخصى را می‌آورند که نام او محمد است. خداوند به وى خطاب می‌کند: «تو که هم نام حبیب من هستى، شرم نکردى که عصیان مرا مرتکب شدى و حال‌آنکه من، شرم دارم تو را که هم نام حبیب منى، عذاب کنم؟!» در این روایت، به‌خوبی روشن است که اگر نام‌گذاری به‌درستی انجام شود و به فرهنگ همراه آن توجه گردد، چه تأثیرى می‌تواند در زنده کردن حیا داشته باشد و به همین جهت در فرهنگ اسلامى، توجّه زیادى به نام‌گذاری شده و نام نیک، یکى از حقوق فرزندان، دانسته شده است.
 
آشنا کردن نوزاد با روحیه معنوى، نقش مهمی در پرورش حیا خواهد داشت. با شعر خواندن براى کودک و آشنا کردن او با نواى دل‌نشین قرآن می‌توان در این راه قدم برداشت.
 
جدا کردن محل خواب کودک از والدین، یکى دیگر از اقدامات مهم در این زمینه است. اطّلاع یافتن کودک از روابط جنسى والدین، عامل مهمی در انحراف و بی‌حیا شدن وى دارد. در روایات آمده است فرزندى که شاهد چنین امورى باشد و یا حتی صداى نفس والدین را در آن حال بشنود، ممکن است به فساد، کشیده شود؛ بنابراین، جداسازى محل خواب کودکان از والدین و مخفى بودن روابط جنسى آن‌ها نقش مهمی در حفظ حیاى فرزندان دارد. همچنین رعایت عفت کلام و پرهیز از شوخى‏‌هاى جنسى و به زبان آوردن امور جنسى در حضور فرزندان نیز تأثیرگذار خواهد بود.
 
- جداسازى محل خواب کودکان از یکدیگر نیز عامل پیشگیری از بی‌حیایی است. هنگامی‌که کودکان به سن تمیز و تشخیص می‌رسند، بهتر است محل خواب آنان از یکدیگر جدا باشد.

- حیا بر پایه حرمت و کرامت، استوار است. به همین جهت، احترام قائل شدن براى فرزندان و حفظ حرمت آنان و کریم النفس بار آوردن آنان، از اقدامات اساسى در پرورش حیاست. باید به فرزندان، شخصیت داد و از تحقیر آنان و توهین به آنان، پرهیز کرد، خطاها و لغزش‌های آنان را به رُخ نکشید و از سرزنش بیش‌ از اندازه آنان پرهیز نمود. اگر فرزند از رفتار بد خود، پشیمان و شرمنده شد، باید وى را بخشید و رفتارش را به فراموشى سپرد. حتى بهتر است براى رفتارهاى ناشایست وى، عذرتراشى کرد و نسبت به‌اشتباه‏‌هاى او تغافل(خود را به‌غفلت زدن) نمود. ممکن است برخى والدین به‌محض این‌که خطایى از فرزند خود مشاهده می‌کنند، کنترل خود را از دست بدهند و به‌شدت با وى برخورد کرده، آبروى وى را ببرند. این کار سبب می‌شود که وى بیشتر در دامن گناه و فساد بیفتد و راه برگشتى برایش باقى نماند.
 
دوستان نیز در باحیایى فرزند، بسیار نقش دارند. آشنا کردن فرزند با دوستان باحیا و دور کردن وى از دوستان ناباب، می‌تواند در ایمنى وى و پرورش حیا در او موثّر واقع شود.
 
- استحمام والدین با فرزندان، به‌نحوی‌که موجب کنار رفتن پوشش‌ها شود، بسیار مخرّب است. تا آنجا که ممکن است، باید سعى کرد کودکان، خود استحمام کنند و یا حتماً پوشش مناسب براى هر دو وجود داشته باشد و به‌هیچ‌عنوان، دختر با پدر و پسر با مادر، به حمام نرود.

 

منبع: تبیان

یکی از بهترین راه‌های آشنایی با فرهنگ و تاریخ یک کشور،‌ ازطریق موزه‌های آن میسر می‌شود و تهران به‌عنوان شهر موزه‌های ایران، این امکان را برای علاقه‌مندان فراهم کرده است.

باوجودی که بسیاری از گردشگران به‌خصوص گردشگران خارجی سعی می‌کنند تاحد امکان زمان کمی را در پایتخت شلوغ و پر ترافیک ایران سپری کنند، اما جاهای دیدنی تهران بسیار زیاد است و سفر به این شهر می‌تواند دریچه‌های جدیدی از آشنایی با فرهنگ مردم ایران را برای آن‌ها باز کند. جالب است بدانید که تهران را «شهر موزه‌ها» نیز می‌دانند و به همین دلیل گزینه‌های زیادی پیش روی شما قرار دارد تا ایران را ازنظر فرهنگی،‌ سیاسی و تاریخی بهتر بشناسید. در این مقاله قصد داریم ۱۰ موزه‌ی برتر پایتخت را به شما معرفی کنیم تا آن‌ها را در برنامه‌ی تهرانگردی خود قرار دهید.

کاخ گلستان

در صدر فهرست برترین موزه‌های تهران می‌توان به کاخ گلستان اشاره کرد که در دوم تیرماه ۱۳۹۲ به‌عنوان میراث بشری از جانب یونسکو به ثبت رسید. کاخ گلستان مجموعه‌ای از بناهای ارزشمند و قدیمی‌ترین کاخ تاریخی تهران است که در زمان‌های مختلف ساخته شده و تکمیل شده‌اند و یادگاری به‌ جا مانده از ارگ تاریخی تهران، محل اقامت شاهان سلسله‌ی قاجار و از زیباترین و کهن‌ترین بناهای پایتخت دویست ساله ایران به حساب می‌آید.

این بنا از نظر تاریخی شاهد وقایع بسیار مهمی همچون انقلاب مشروطه و تاج‌گذاری پهلوی اول و دوم بوده است. همچنین آثار هنری زیبایی مثل تخت مرمر، سنگ قبر ناصرالدین شاه قاجار که از شهرری به اینجا منتقل شده و آثاری از کمال‌الملک و سایر هنرمندان ایرانی و خارجی در این کاخ قرار دارند. بناهای زیبایی همچون شمس‌العماره (ساعت این عمارت هدیه‌ی ملکه ویکتوریا به ناصرالدین شاه بوده است) و عمارت بادگیر هم بسیار مورد توجه گردشگران است. از دیگر جاذبه‌های کاخ گلستان می‌توان به خلوت کریمخانی، نگارخانه، موزه مخصوص، تالار اصلی، تالار آینه، تالار عاج، تالار برلیان، تالار الماس و کاخ ابیض (موزه‌ی مردم‌شناسی) اشاره کرد. علاوه‌بر تماشای شاهکارهای کاشی‌کاری‌های منقوش دورتادور این کاخ، می‌توانید عکس‌های به یادماندنی نیز آن‌ها بگیرید. درضمن گردشگران برای ورود به بخش‌های مختلف این مجموعه باید بلیط جداگانه تهیه کنند، هرچند شکوه و عظمت این کاخ ارزشش را دارد.

 • تلفن: ۰۲۱۳۳۱۱۳۳۳۵
 • ساعت بازدید: ۶ ماه اول سال از ساعت ۹ صبح تا ۱۷:۳۰ (فروش بلیط تا ساعت ۱۶:۳۰) و ۶ ماه دوم سال از ساعت ۹ تا ۱۶:۳۰ (فروش بلیط تا ساعت ۱۵:۳۰)
 • آدرس کاخ موزه گلستان: خیابان پانزده خرداد، میدان ارگ
 • وب‌سایت: www.golestanpalace.ir

موزه جواهرات ملی ایران

موزه‌ی جواهرات ملی که با عنوان خزانه جواهرات سلطنتی نیز  شناخته می‌شود، گنجینه‌ای از جواهرات و تاج‌های گرانبها و حتی جواهرات پادشان صفوی، قاجار و پهلوی را در خود جای داده است که در خزانه بانک مرکزی ایران قرار دارند. شاید بتوان گفت در ایران تاریخچه جمع‌آوری جواهرات گران‌بها به‌دوران صفویه باز می‌گردد. تا پیش از صفویان جواهرات گران‌بها جایی در خزانه دولتی نداشتند و پادشاهان این دوره حدود دو قرن برای جمع‌آوری جواهرات گوناگون تلاش کردند و حتی کارشناسان این حکومت جواهرات مختلف را از بازار‌های هند، عثمانی، ایتالیا، فرانسه و کشور‌های دیگر خریداری و به اصفهان، پایتخت حکومت صفوی، منتقل می‌کردند.

قطعات موجود در این موزه در قالب ۳۶ گنجه دسته بندی شده‌اند که به طور عمده شامل انواع زیورآلات تزئینی، انواع تاج و نیمتاج، انواع جقه (پیش‌کلاه)، گلدان، سرپوش‌های غذا، قلیان، آینه، تنگ‌های مینا، شمعدان، فیروزه، شمشیر، خنجر، سپر، ساعت، قلمدان، انفیه‌دان، اشیا آراسته به یاقوت و لعل، تفنگ، عصا، مدال، تخت، سنجاق و گل‌سینه، مروارید و... است. الماس معروف به دریای نور، تاج پهلوی، جقه نادری، تاج کیانی، کره جواهرنشان، تخت طاووس (تخت خورشید) در این مجموعه وجود دارند.

گردشگرانی که قصد بازدید از این موزه را دارند، باید بدانند این خزانه تنها از شنبه تا سه‌شنبه برای بازدید عموم باز است و البته کودکان زیر ۱۲ سال نیز اجازه ورود به آن را ندارند. پیش از ورود به‌ آن تمام وسایل افراد از جمله، موبایل، کیف و موارد مشابه از آن‌ها گرفته می‌شود و امکان عکاسی از اشیا هم وجود ندارد.

 • تلفن: ۰۲۱۶۴۴۶۴۷۰۰
 • ساعت بازدید: روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۶:۳۰ و  روزهای دیگر و تعطیلات رسمی تعطیل است.
 • آدرس: میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، نرسیده به چهارراه استانبول، ساختمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خزانه جواهرات ملی

موزه دفاع مقدس

موزه‌ی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس یکی از جاذبه‌های گردشگری تهران است که در کنار مجموعه‌هایی مانند باغ کتاب تهران، کتابخانه ملی ایران، فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی، باغ هنر و مصلای تهران به‌عنوان قطب فرهنگی شهر تهران در اراضی عباس‌آباد احداث شده ‌است. این موزه با زیربنای ۲۰۵ هزار متر مربع، یکی از بزرگ‌ترین باغ موزه‌های کشور است که از بخش‌های مختلفی مانند تالارهای هفتگانه، باغ راه، دریاچه مصنوعی، آب‌نمایش، سالن‌های آمفی تئاتر و سراسرنما تشکیل شده و با استفاده از تکنولوژی‌های دیجیتال سعی در انتقال مفاهیم تاریخ انقلاب اسلامی و هشت سال جنگ با عراق دارد. از دیگر بخش‌های مختلف موزه می‌توان به برج پرچم، تالار پروانه‌ها، مزار و یادمان شهدا، سالن نمایش سه بعدی، نمایشگاه ادوات جنگی، نمایش خودروی شهدای هسته‌ای و... اشاره کرد.

بازدید از موزه‌ی جنگ شاید جالب به‌نظر نرسد؛، اما مطمئن باشید بازدید از این موزه تجربه‌ای مفید برایتان رقم خواهد زد. تصاویر و صدای بازسازی‌شده‌ی زمان جنگ و شهر در محاصره‌ی خرمشهر و حضور موشک‌ها، تانک‌ها و سایر تجهیزات نظامی در این موزه به چشم می‌خورد. درواقع با بازدید از این موزه می‌توان دیدگاه جدیدی نسبت به تاریخ مدرن ایران و درک مردم این کشور به‌دست آورد.

 • تلفن: ۰۲۱۸۸۶۵۷۰۲۶
 • ساعت بازدید: از شنبه تا پنج‌شنبه از ساعت ۹ الی ۲۲ و در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی از ساعت ۱۱ صبح تا ۲۲ شب
 • آدرس: میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، روبه ‌روی پارک طالقانی
 • وب‌سایت: http://iranhdm.ir/

کاخ سعدآباد

مجموعه‌ی فرهنگی تاریخی سعدآباد به مجموعه عمارت‌ها و کاخ‌هایی گفته می‌شود که در دربند، شمالی‌ترین و خوش آب و هواترین منطقه تهران، در زمینی به مساحت ۱۱۰ هکتار بنا شده‌ است. کاخ ملت، بزرگ‌ترین کاخ موجود در مجموعه‌ی کاخ سعدآباد است که به‌علت رنگ سفید نمای آن به کاخ سفید شهرت یافته ‌است. در سرسرای طبقه همکف، مجموعه‌ای از سفالینه‌های ایران، از هزاره چهارم پیش از میلاد تا سده هفتم هجری و همچنین کریستال‌هایی از دوره قاجار نگهداری می‌شود. لوسترهای ساخت ایتالیا، فرانسه و چک-اسلواکی، روشنایی بخش تالارهای وسیع این کاخ است که بزرگ‌ترین آن ۱۰۸ شاخه دارد. سه چلچراغی که تالار سفره خانه طبقه اول را روشن می‌کند و همچنین میز تحریر موجود در این سفره‌خانه، متعلق به ماری آنتوانت، ملکه فرانسه ‌است. پله‌های مارپیچی که به موزه‌ی هنر ملی منتهی می‌شود، نیز ارزش دیدن دارد.

مجموعه‌ی سعدآباد، چهار دوره‌ی تاریخی قاجاریه، پهلوی اول و پهلوی دوم و پس از انقلاب ایران را سپری کرده‌ است. سعدآباد در دوره قاجار بنا شد و سکونت‌گاه تابستانی شاهان این سلسله بود. پس از کودتای ۱۲۹۹ و تصرف آن توسط خاندان اکبری، بناها و عمارت‌های متعددی در آن ساخته شد که بالغ بر ۱۸ کاخ در ابعاد مختلف می‌شوند. هر یک از بناها محل سکونت یکی از افراد دودمان پهلوی بوده‌اند. پس از پیروزی انقلاب ۵۷ این مجموعه به شکل موزه درآمد، اما کاخ فعلی ریاست جمهوری در جوار این مجموعه قرار دارد. از کاخ ملکه مادر نیز که متعلق به ارگان ریاست جمهوری است برای پذیرایی از مهمانان خارجی استفاده می‌شود.

از بخش‌های مختلف نظیر کاخ موزه ملت (با ۵۴ اتاق از بهترین نقاط این کاخ به‌شمار می‌رود)، کاخ‌موزه سبز (این کاخ را به خاطر سنگ به‌کار رفته در نمای آن کاخ سبز می‌نامند)، موزه پوشاک سلطنتی (به گلچینی از لباس‌های سنتی طوایف ایران و لباس‌های مدرن اروپایی اختصاص دارد)، موزه خط و کتابت میرعماد، موزه استاد حسین بهزاد، موزه‌ سلاح‌های دربار، موزه آشپزخانه سلطنتی، موزه برادران امیدوار، موزه هنر ملل، موزه هنرهای زیبا، موزه استاد فرشچیان و موزه آب می‌توانید دیدن کنید. برای بازدید از ۱۸ عمارت این کاخ، باید بلیط ورودی تهیه کنید.

 • تلفن: ۰۲۱۲۲۷۵۲۰۳۱
 • ساعت بازدید: همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ شب است و فروش بلیط تنها تا ساعت ۱۷ انجام می‌شود.
 • آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان شهید فلاحی (زعفرانیه)، انتهای خیابان شهید کمال طاهری
 • وب‌سایت: http://sadmu.ir/

خانه هنرمندان ایران

خانه هنرمندان ایران محلی ایده‌آل برای مشاهده‌ی صحنه‌ی هنر معاصر تهران است. فعالیت‌های خانه‌ی هنرمندان ایران به نمایش فیلم، تئاتر و تله تئاتر، برگزاری نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی نظیر نقاشی، گرافیک، عکس و مجسمه، اجرای کنسرت‌های موسیقی و سخنرانی اختصاص دارد.

محوطه‌ی این بنا در یکی از باغ‌های دوره ناصرالدین شاه قاجار که فیشرآباد نامیده می‌شد، قرار دارد و بنای نخستین آن در زمان جنگ جهانی دوم برای انبار مهمات و تجهیزات نظامی توسط متفقین استفاده می‌شد. این مکان از هنگام خروج نیروهای متفقین تا سال ۱۳۵۷ به صورت مرکز نظامی نیمه متروکه باقی مانده بود تا اینکه در سال ۱۳۷۷ به مالکیت شهرداری تهران درآمد و برای کاربری کنش‌های فرهنگی و هنری در بهمن ماه سال ۱۳۷۸ گشایش یافت.

این گالری رایگان به‌صورت ماهیانه‌ به نمایش آثار مختلفی از هنرمندان محلی اختصاص دارد. تعدادی کافه، یک رستوران گیاهی و یک فروشگاه هنری و صنایع دستی از دیگر بخش‌های این مجموعه هستند. نمایش‌های تئاتر نیز در اینجا برگزار می‌شود که چنانچه علاقه‌مند هستید، می‌توانید به تماشای آن‌ها بنشینید.

 • تلفن: ۰۲۱۸۸۳۱۰۴۵۷
 • آدرس: تهران، خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر

موزه آبگینه و سفالینه

موزه‌ی آبگینه و سفالینه تهران به‌طور تخصصی به نمایش ظروف و اشیای آبگینه و سفالینه از گذشته‌های بسیار دور تا قرون گذشته می‌پردازد که تاریخ آن‌ها به هزاره دوم پیش از میلاد باز ‌می‌گردد. پنج تالار اصلی موزه عبارتند از تالار مینا، تالار بلور، تالار صدف، تالار زرین و تالار لاجورد که مجموعه‌ای از ظریف‌ترین آثار تاریخی ایران را در معرض نمایش گذاشته‌اند. بازدیدکنندگان می‌توانند شاهد گلدان‌های سفالی متعلق به ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد تا ظروف شیشه‌ای مدرن باشند.

این موزه در گذشته خانه و محل کار یکی از پرنفوذترین رجال سیاسی دوران قاجار و پهلوی یعنی احمد قوام یا قوام‌السلطنه بوده است و آجرکاری‌های آن از نمونه‌های عالی آجرکاری خانه‌های تاریخی به حساب می‌آید. درواقع این موزه از نظر ارزش آثار گرانبهای نگه‌داری شده در آن، معماری بسیار زیبای دوران قاجار، میزبانی سفارتخانه‌ها مصر و افغانستان پس از انقلاب، پله‌های چوبی روسی، باغ‌های وسیع و همین‌طور طراحی موزه بسیار قابل توجه و ارزشمند است.

با عبور از خیابان سی تیر می‌توانید یک کلیسا، معبد آتش زرتشتیان، مسجد و کنیسه‌ای را ببینید که در کمال هماهنگی در این خیابان سنگفرش کنار هم قرار گرفته‌اند. موزه‌ی ملی ایران در انتهای جنوبی این خیابان قرار دارد و با سفالینه‌ها، اشکال سنگی و سایر گنجینه‌های کشف شده‌اش،‌ بازدیدکنندگان را با تاریخ ایران آشنا می‌کند. در انتها می‌توانید خود را به صرف غذا از غرفه‌های بیرون این موزه مهمان کنید.

 • تلفن: ۰۲۱۶۶۷۰۸۱۵۳
 • ساعت بازدید: همه روزه به جز دوشنبه‌ها و ایام سوگواری، در ۶ ماه اول سال ۹ تا ۱۷ و در ۶ ماه دوم سال ۹ تا ۱۸
 • آدرس: خیابان جمهوری اسلامی، خیابان سی تیر، پلاک ۵۵

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

مجموعه‌ی کاخ نیاوران با زیبایی و جذابیت‌های طبیعی و تاریخی، در باغ بزرگی با مساحت ۱۱ هکتار در شمال تهران قرار گرفته است. بناهای مجموعه کاخ نیاوران که اکنون شامل ۶ موزه می‌شود، به دوره‌های قاجار و پهلوی تعلق دارند که محل سکونت شاه و خانواده‌اش در یک دهه‌ی آخر حکومتش بود. محوطه کاخ در ابتدا باغ ییلاقی فتحعلی‌شاه قاجار به شمار می‌رفت و اولین بار او باغ را که در مجاورت نیزار ساخته شده بود، «نی‌آوران» نامید. محمدشاه قاجار نیز در باغ بنای کوچک و ساده‌ای بنا کرد و به دنبال او ناصرالدین شاه، کاخ صاحبقرانیه را ساخت. اکنون محوطه‌ی کاخ شامل کاخ اختصاصی نیاوران و موزه‌ پارچه و لباس‌‌های سلطنتی، کاخ صاحبقرانیه و موزه‌ حوضخانه، کوشک احمدشاهی، موزه‌‌ی جهان‌‌نما، کتابخانه اختصاصی، موزه‌ی خودروهای اختصاصی کاخ نیاوران و باغ کتیبه‌ها می‌شود. در این مجوعه شاهد فرش‌های نفیس، لباس‌ها و اونیفورم‌های مدرن و شیک پادشاهان گذشته خواهید بود.

 • تلفن: ۰۲۱۲۲۲۸۲۰۱۲
 • ساعات بازدید: در نیمه اول سال از ساعت ۹ تا ۱۹ و ساعت فروش بلیط تا ساعت ۱۸؛ در نیمه دوم سال از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ عصر و فروش بلیط تا ساعت ۱۶ است.
 • آدرس: میدان شهید باهنر (نیاوران)، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
 • وب‌سایت: www.niavaranmu.ir

موزه هنر معاصر تهران

موزه‌ی هنرهای معاصر تهران یکی از سرشناس‌ترین موزه‌های ایران است که در سال ۱۳۵۶ به کوشش و ابتکار فرح پهلوی در بوستان لاله در امیرآباد تهران بنا شد. بنای موزه را کامران دیبا به سبک معماری مدرن و با الهام از بادگیرهای کویری ایران طراحی کرد.

موزه‌ی هنرهای معاصر تهران شامل جامع‌ترین و مهم‌ترین گنجینه‌های هنر مدرن در خارج از اروپا و آمریکای شمالی و مالک یکی از ۵ تا ۱۰ مجموعه‌ی مهم هنر نوگرا در دنیا است. در گنجینه‌ی دائمی موزه بیش از ۳۰۰۰ اثر ارزشمند از نخبگان هنرهای تجسمی نگه‌داری می‌شود که نزدیک به ۴۰۰ عدد از آن‌ها، دارای ارزش استثنایی هستند. ازجمله آثار مهم موزه می‌توان به کارهای شاخصی از گوگَن، رُنوار، پیکاسو، ماگریت، ارنست، پولاک، وارهول، لُویت، و جاکومتی اشاره کرد که اکثر آن‌ها قبل از انقلاب ۱۳۵۷ جمع‌آوری شده‌اند. آثار هنرمندان ایرانی نظیر سهراب سپهری، فریده لاشایی و پرویز تناولی نیز در این مجموعه به نمایش درآمده است. مجسمه‌ی متعلق به جاکومتی و ماگریت را می‌توانید در محوطه‌ی باغ این مجموعه ببینید.

 • تلفن: ۰۲۱۸۹۵۱۹۶۵۸
 • ساعت بازدید: به جز در ایام سوگواری، روزهای عادی از ساعت ۹ الی ۱۷:۴۵ و جمعه‌ها از ساعت ۱۴ به بعد (موزه هنرهای معاصر تهران به دلیل بازسازی تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود)
 • آدرس: خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله

باغ‌موزه قصر

باغ‌موزه قصر که یکی از قدیمی‌ترین زندان‌های شهر تهران بوده است، دراصل یک قصر قاجاری است که نیکلای مارکوف معماری آن را برعهده داشته است و با تلفیق عناصر معماری ایرانی و اروپایی موفق به ساخت آن شد. بعدها این سازه به دو زندان سیاسی و جنایی تبدیل شد تا اینکه در سال ۱۳۸۳ این زندان تعطیل وشهرداری شروع به تخریب بخش‌هایی از زندان کرد که با پیگیری کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب با ثبت زندان به‌عنوان آثار ملی در سازمان میراث فرهنگی از تخریب آن جلوگیری شد. این بنا در سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را به‌عنوان باغ‌موزه آغاز کرد.

این موزه اکنون دارای بخش‌های مختلف از جمله موزه مارکوف، سالن فرخی یزدی، موزه سیاسی، برج‌های دیده‌بانی، باغ ایرانی، نگاهرخانه ملک‌الشعرای بهار و... است و زندانیان سابق در تورهایی به شرح ماجرای شکنجه‌هایی که پشت میله‌های زندان تحمل کردند، می‌پردازند و تجربه‌ی بازدید از این زندان زیبا را جالب‌تر می‌کنند.

 • تلفن: ۰۲۱۸۸۴۳۷۳۹۳
 • ساعت بازدید: از شنبه تا چهارشنبه ۱۱ الی ۱۹ و پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۹
 • آدرس: انتهای خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع دکتر شریعتی، میدان پلیس
 • وب‌سایت: http://qasr.ir

موزه رضا عباسی

موزه‌ی رضا عباسی در سال ۱۳۵۶ گشایش یافت و به یاد نقاش مشهور دوره‌ی صفوی اهل کاشان، رضا عباسی نام‌گذاری شد. این موزه از غنی‌ترین مجموعه‌های تاریخی-فرهنگی کشور است که می‌توان آن را نمونه‌ی کوچکی از موزه ایران باستان دانست. مجموعه‌های به نمایش در آمده در این موزه بسیار متنوع هستند و آثاری از هزاره دوم قبل از میلاد تا اوایل قرن بیستم و دوره قاجار را در برمی‌گیرد که در سه بخش تالار پیش از اسلام، تالار هنرهای اسلامی و تالار نگارگری و خوشنویسی به نمایش درآمده‌اند. این آثار براساس ترتیب زمانی به نمایش درآمده‌اند، بنابراین بازدیدکنندگان می‌توانند سیر تکامل هنر، تمدن و فرهنگ را در ایران زمین دنبال کنند. این چینش در میان موزه‌های دیگر ایران منحصربه‌فرد است. اصلی‌ترین مجموعه شامل نسخه‌های خطی، ‌طلا و جواهرات، آثار فلزی و نقاشی‌های لاکی می‌شود. نقاشی‌ها و مینیاتورهایی از رضا عباسی در کنار سفالینه‌ها، ظروف و اشیای فلزی و جواهرات دوران باستان در معرض دید قرار گرفته‌اند که ارزش دیدن دارند.

 • تلفن: ۰۲۱۸۸۵۱۳۰۰۲
 • ساعت بازدید: این موزه، همه روزه به جز دوشنبه‌ها و ایام سوگواری، در ۶ ماه اول سال ۹ تا ۱۷ و در ۶ ماه دوم سال ۹ تا ۱۸
 • آدرس: خیابان شریعتی، روبه‌روی دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

منبع: کچارو

بسیاری از آیات و روایات دینی به مسئله رزق و روزی پرداخته‌اند و توصیه‌های زیادی در این زمینه به ما رسیده که برخی موانع رسیدن روزی را معرفی می‌کنند و برخی دیگر عوامل افزایش روزی را بیان می‌کنند. البته خوب است که بدانید آنچه به عنوان عوامل افزایش روزی در روایات آمده هم روز مادی را شامل می‌شود و هم روزی معنوی را زیاد می‌کند. 
در ادامه به 10 راهکار برای افزایش روزی پرداخته‌ایم.

تخصص و پشتکار

مهم‌تر از هر عاملی در افزایش روزی، داشتن تخصص و همت و پشتکار است. نمی‌شود بدون اینکه در یک کار متخصص باشیم و برای آن زحمت بکشیم، با گفتن چند خط ذکر، خواندن نماز و ... توقع داشته باشیم پولمان از پارو بالا برود. فرهنگ کار و کوشش را باید از مهم‌ترین پایه‌های دین‌داری دانست که بدون آن نه تنها شخص در این دنیا رنگ آرامش و آسایش را نمی‌بیند، بلکه از چشم خدا و رسول هم می‌افتد. ابن عباس می‌گوید: رسول خدا(ص) هر گاه کسی را می‌دید و از او خوشش می‌آمد می‌پرسید: آیا حرفه‌ای داری؟ اگر می‌گفت: نه، می‌فرمود: از چشمم افتاد.[1] 

شروع کار در آغاز روز

کاسب‌های قدیم در زودتر بالا کشیدن کرکره دکان‌های خود رقابت داشتند، اما امروزه بسیاری از آدم‌ها در مشاغل مختلف، نزدیک به ظهر عزمشان را برای کار کردن جزم می‌کنند. امیرمومنان(ع) می‌فرماید: «صبح زود در پی روزی رفتن، روزی را افزون می‌کند.»[2] 

امام رضا علیه السلام نیز فرمود: «فرشتگان ارزاق بنی آدم را مابین طلوع فجر(ابتدای زمان نماز صبح) تا طلوع خورشید تقسیم می‌کنند، هر کس در این ساعات خواب باشد، از رزقش محروم می‌شود.»[3]

نماز اول وقت

پیامبر اكرم(ص) فرمودند: «بنده‌ای نیست كه به وقت‌های نماز و جاهای خورشید اهمیت بدهد، مگر این كه من سه چیز را برای او ضمانت می‌كنم: برطرف شدن گرفتاری‌ها و ناراحتی‌ها، آسایش و خوشی به هنگام مردن و نجات از آتش.»[4]

انفاق و صدقه

گاهی دستورالعمل‌های دینی متناقض با شرایط ما به نظر می‌رسند، مثل اینکه گفته شده هرگاه دستتان تنگ شد، صدقه بدهید؛ امیرالمومنین فرموده است: «فرود آمدن روزی را با صدقه بخواهید.»[5] 

شاید با عقل مصلحت اندیش ما جور درنیاید، فردی که خودش دستش خالی شده و نیازمند است، با صدقه دادن و انفاق کردن در کارش گشایش پیدا شود، اما گزاره‌های دینی انفاق و صدقه را عامل گشایش در کارها معرفی می‌کنند.

صله رحم

امام صادق علیه السلام: «صله رحم، انسان را خوش اخلاق، با سخاوت و پاكیزه جان مى‌نماید و روزى را زیاد مى‌كند و مرگ را به تأخیر مى‌اندازد.»[6]

ازدواج

بسیاری از جوان‌ها برای اینکه مانعی در راه پیشرفت کاری و پولدار شدنشان پیش نیاید، ازدواج را به تاخیر می‌اندازند، خانواده‌ها هم به زعم خودشان، معتقدند جوانی که خانه، کار،‌ ماشین و ... نداشته باشد، صلاحیت ازدواج را ندارد؛ این در حالی است که ازدواج کردن یکی از عوامل گشایش در کار‌ها عنوان شده و قرآن نیز در این زمینه می‌فرماید: «از فقر و تنگدستی دختران و پسران در سن ازدواج نگران نباشید و در ازدواج‌شان بکوشید؛ چراکه اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند آن‌ها را از فضل خود بی‌نیاز می‌سازد.»[7] 

نیکی به خانواده

امام صادق(ع) فرموده‌اند: «کسی که به خانواده اش خوب احسان کند روزی‌اش زیاد می‌شود.»[8] 

خواندن سوره ها

سوره‌های بسیاری در روایات به عنوان رفع فقر، نجات دهنده از سختی و فراوان شدن روزی معرفی شده‌اند؛ در روایتی آمده هرکس سوره واقعه را در هر شب قرائت کند، در دنیا سختی، نیازمندی و آفتی از آفات دنیا را نمی‌بیند.[9] 

همچنین پیامبر اكرم‌(ص) می‌فرماید: هر كس سوره لیل را بخواند خداوند آن قدر به او عطا می‌كند تا راضی شود و او را به سختی نیندازد و برایش آسان می‌گیرد.»[10] 

امام صادق‌(علیه السلام) می‌فرماید: «هر كس سوره ذاریات را روز یا شب بخواند، خداوند وضع زندگی او را اصلاح می‌كند و روزی فراوانی برایش می‌دهد.»[11] 

نومیدی از غیر خدا

پیامبر(ص) در این باره می فرماید: «هر کس از غیر خدا ببرد، خداوند، هزینه زندگی او را تامین می کند و از جایی که انتظار ندارد، روزی‌اش می‌دهد؛ اما هر کس چشم امیدش به دنیا باشد، خداوند، او را به دنیا وامی گذارد.»[12] 

قناعت و میانه‌روی

امیرالمومنین فرموده‌اند: «قناعت ثروتی پایان نایافتنی است كه به دنبال خود عزت می‌آورد»[13] 
گاهی اوقات برخی از ما مشکل مالی چندانی نداریم، اما از زندگی هم لذتی نمی‌بریم و دائما در این فکریم که از موقعیتی که در آن هستیم بالاتر برویم و پولدارتر بشویم. اگر انسان بتواند از همان سرمایه‌ای که دارد درست استفاده کند دیگر لازم نیست خودش را به زحمت دچار کند. همچنین اگر هر فردی اهل زیاده‌روی و اسراف نباشد و میانه‌روی را سرلوحه کار خود قرار دهد، بی شک در معیشت خود دچار مشکل نمی‌شود و خداوند هم او را کمک خواهد کرد.

 پی‌نوشت‌ها:
[1]مستدرک الوسایل ج13 ص 84
[2]وسائل الشیعه، ج15، ص348
[3]وسائل_الشیعه ج۶ ص۴۹۷
[4]سفینه البحار،ج 2، ص 42
[5]نهج البلاغه، حکمت ۱۳۷
[6]كافى ج 2، ص 151
[7]سوره نور آیه ۳۲
[8]بحارالانوار، ج۱۷، ص10
[9]وسائل الشیعه‌، شیخ حر عاملی‌، ج 6، ص 112
[10]مصباح الكفعمی‌، عاملی كفعمی‌، ص 444
[11]اعلام الدین‌، دیلمی‌، ص 377
[12]نهج الفصاحه، حدیث ۳۰۰۴
[13]وسائل الشیعه، ج 15، ص 278

 

منبع:‌ تبیان

رنگ‌ها قدرت فوق‌العاده‌ای در ایجاد حس‌ها دارند. رنگ‌های سرد و ملایم حسی از آرامش با خود دارند و در مقابل، رنگ‌های گرم و تند حسی از هیجان را القا می‌کنند. با صرف کمی وقت، می‌توانیم محیط اطراف‌مان را به محیطی دلپذیر تبدیل کنیم و احساس بهتری داشته باشیم. با ما همراه باشید تا ببینیم استفاده از رنگ‌ها در دکوراسیون داخلی خانه چه تأثیری خواهد داشت.

تأثیر رنگ‌ها روی خلق‌وخوی ما

اکثر آدم‌ها نسبت به رنگ‌ها واکنش‌های خودآگاه یا ناخودآگاهی خواهند داشت. هرچند ما همیشه به ارتباط میان حال خوب‌مان و طراحی داخلی منزل‌مان توجه نمی‌کنیم، تحقیقات نشان می‌دهد که رنگ‌ها روی خلق‌وخو، سطح انرژی و انتخاب‌های ما تأثیرگذارند.

قدرت رنگ

لزلی هرینگتون (Leslie Harrington) مشاور و متخصص در زمینه‌ٔ رنگ، معتقد است حتی زمان‌هایی که نسبت به رنگ‌های محیط اطراف‌مان آگاه نیستیم، تأثیر رنگ‌ها همچنان پابرجاست به‌خصوص زمانی که رنگی تیره و غلیظ در اطراف‌مان باشد.

هرینگتون می‌گوید: «رنگ‌ها کاملا می‌توانند روی رفتار فرد و شیوهٔ فکر یا احساس او تأثیرگذار باشند. مثلا ما می‌توانیم اثر ورود به یک اتاق با رنگ قرمز، صورتی یا آبی را روی قلب متوجه شویم. این یک واکنش فیزیکی غیرارادی است.»

با این حال، همهٔٔ افراد واکنش یکسانی نسبت به یک رنگ خاص نخواهند داشت. هرینگتون می‌گوید: «از دیدگاه روانشناسی، همهٔ افراد واکنش تقلیدی مشابهی نسبت به رنگ‌ها بروز نخواهند داد.»

در حقیقت، دید متفاوت ما نسبت به رنگ‌ها بر اساس تجربه‌های جمعی، فرهنگی و شخصی که داشته‌ایم شکل می‌گیرد.

برای مثال، رنگ قرمز به‌صورت عمومی با تعریف عشق همراه است. به علاوه، در هر کشور سنت‌های فرهنگی خاصی در رابطه با رنگ‌ها وجود دارد: در کره جنوبی هنگام عزاداری از رنگ سفید استفاده می‌کنند. این در حالی است که در فرهنگ غرب رنگ‌های تیره برای چنین موقعیتی استفاده می‌شود.

رابطه‌ٔ رنگ‌های شخصی

همهٔ ما تجربه‌های متفاوت و مخصوصی نسبت به رنگ‌ها داریم. مثلا شخصی را در نظر بگیرید که با دیدن رنگ زرد پاستیلی به یاد خانهٔ مادربزرگش می‌افتد و حسی از راحتی با دیدن این رنگ برایش القا می‌شود.

حتی برای کسانی که ویژگی‌های مشترک یکسان مثل افسردگی، اضطراب یا دیگر مشکلات سلامتی مشابه دارند، نمی‌توان یک رنگ خاص را برایشان تعریف کرد. اما طبق تحقیقات و مطالعاتی که در این زمینه انجام شده، می‌توان به توافقی عمومی رسید.

در دهه ۱۸۸۰ میلادی، فلورانس نایتینگل (Florence Nightingale؛ پرستار و ریاضی‌دان انگلیسی و بنیان‌گذار حرفهٔ پرستاری مدرن، مشهور به «بانوی چراغ‌به‌دست») به اهمیت رنگ‌های درخشان و متنوع در بیمارستان و بهبود خلق و خوو افزایش سلامتی بیماران اشاره کرد.

چندیدن دهه بعد و در سال ۱۹۵۰، فابر بیرن (Faber Birren) متخصص رنگ دربارهٔ اثر برخی رنگ‌های آبی و سبز و تأثیر آرامبخش و حتی خواب‌آوری آنها مقالاتی نوشت.

در دهه ۶۰ میلادی نیز، عده‌ای از محققان، دیوارهای برخی زندان‌ها در سراسر آمریکا را به رنگ صورتی درخشان درآوردند تا روی اثر آن بر زندانی‌ها مطالعه کنند. این رنگ بعدها با عنوان «صورتی بیکر میلر» (Baker-Miller Pink) نامیده شد و نشان‌دهندهٔ کاهش رفتارهای خشن و پرخاشگرانهٔ زندانی‌ها و همچنین کاهش فشار خون و ضربان قلب آنها بود.

هرینگتون می‌گوید: «به‌طور عمومی، رنگ‌های گرم بیشتر موجب دلگرمی ما می‌شوند و رنگ‌های سرد ما را به سمت حسی از آرامش می‌برند.»

هرچند ممکن است پاسخ به این رنگ‌ها در هر فرد به گونه‌ای متفاوت باشد، ایجاد محیطی سالم برپایهٔ احساسات و با استفاده از رنگ‌ها، در حال گسترش و محبوبیت در میان طراحان و متخصصان است.

حتی کندال جنر (Kendall Jenner)، سلبریتی و مدل مشهور، به استقبال روانشناسی رنگ ها رفت و اتاقی را به رنگ صورتی بیکر میلر درآورد. به نقل از جنر، این رنگ روی رسیدن به آرامش و کاهش اشتها تأثیر داشته است.

از کجا باید شروع کرد؟

لزلی هرینگتون در این باره می‌گوید: «مهم‌ترین نکته هنگام طراحی دکوراسیون اتاق، فکر کردن به واکنش و تجربهٔ احساسی است که مردم می‌خواهند خودشان یا مهمان‌هایشان آن را تجربه کنند.»

رنگ کردن دیوارها با خاطرات رنگی درخشان

همان‌طور که هرینگتون نیز پیشنهاد داد، بهتر است پیش از هر چیز، عملکرد هر اتاق را قبل از انتخاب رنگ جدید در نظر بگیریم.

یک رنگ فیروزه‌ای روشن می‌تواند یادآور دریا و دنیای زیر آب و تجربهٔ غواصی شما باشد و حسی از شادی و خلاقیت را در شما ایجاد کند. شاید این رنگ برای قسمت هال که در آن مطالعه می‌کنید، با دوستان‌‌تان گپ‌وگفتی خواهید داشت و یا حتی برای اتاق کارتان انتخاب بسیار مناسبی باشد.

رنگ زرد درخشان حسی از انرژی و نشاط با خود دارد. شاید اگر زیرزمینی دارید که در آن ورزش می‌کنید، انتخاب این رنگ گزینهٔ مناسبی باشد. احتمالا برای کسی که با آشپزی کردن به دنبال کسب آرامش و رهایی از فکرهای مزاحم است، انتخاب رنگ آبی تیره و آرامش‌بخش می‌تواند به‌جا باشد.

با انتخاب رنگ‌های گرم، معمولا حسی از خوشی، امنیت و اضطراب کمتر در ما که شاید اکثرا از رنگ‌های خنثی در درکوراسیون خانه استفاده کرده‌ایم، شکل خواهد گرفت.

ایجاد حس شادی بدون رنگ کردن دیوارها

با وجود تأثیر مثبت روحی و روانی پس از رنگ‌ کردن دیوارها با رنگ‌های آرامش‌بخش و نشاط‌آور، می‌توان چنین حس مثبتی را بدون رنگ‌ کردن دیوارها و صرف هزینه‌های گزاف نیز به‌ وجود آورد.

زمانی که تشخیص دادید چه رنگی برای شما شادی‌آور، آرامبخش، انرژی‌زا و یا الهام‌بخش (یا هر حس دیگری که به دنبال آن هستید) است، به روش‌های متعددی می‌توان از آن رنگ‌ها در دکوراسیون خانه و اتاق استفاده کرد.

یک گلدان پر از گل‌های زرد روشن مناسب فضایی است که مدت زیادی در آن قرار می‌گیرید. یک بالشت دکوری با رنگی زنده و صندلی راحتی مثلا با رنگ بنفش سلطنتی، می‌تواند تأثیری که به دنبال آن هستید را برای شما شکل دهد.

اگر به دنبال رنگ‌آمیزی مجدد دیوارهای اتاق نشیمن خانه‌تان هستید، پیشنهاد هرینگتون این است که همیشه به تجربه‌ها و غریزهٔ شخصی‌تان رجوع کنید.

رنگ‌هایی که ناگهان روی بورس می‌افتند، خیلی زود هم از دور خارج می‌شوند؛ مثل اتاق نشیمن‌های رنگ چوب و یا کاشی‌های نارنجی و سفید سرویس‌بهداشتی.

اما حسی که هر رنگ در بیننده ایجاد می‌کند، معمولا دچار تغییر نمی‌شود. به‌خصوص زمانی که با انگیزه زیاد در پی ایجاد حسی مثبت، الهام‌بخش و آرام در خودتان هستید.

 

منبع:‌ چطور

صفحه1 از33

 

پرتال جامع فرهنگی کوثرنامه،درحوزه فرهنگ عمومی فعالیت میکند .هدف این پایگاه، تأمین نیازمندیهای فرهنگ عمومی خانواده ایرانی است.

 کانال کوثرنامه در تلگرام کانال کوثرنامه در سروش کانال کوثرنامه در ایتا

اینستاگرام

آمـاربازدیـد

امروز391
دیروز751
ماه19871
مجموع1883006

افراد آنلاین

آنلاین

مجوزها

logo-samandehi
بالا