سواد و سواد اطلاعاتی
مقدمه
    جهان،درحال گذر از جامعه صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی است. این عامل سبب شده شکل و سطح سواد و اطلاعات از حالت   قبلی خود تغییر کند. در   نتیجه همه افراد از همه    نسلها نیاز به بازآموزی و سوادآموزی از نوع جدید در جامعه اطلاعاتی دارند. در جامعه اطلاعاتی امروز کسی که خواندن و نوشتن می داند و حتی فراتر از آن تحصیلات عالی هم دارد، اما نحوه استفاده از اینترنت را به عنوان مثال نمی داند، باسواد تلقی نمی شود (خوانده نمی شود). همین امر تغییر بنیادین در نظام های آموزشی زمان حاضر را می طلبد. (احمدیان راد، 1386)
 
سواد اطلاعاتی یک مهارت است، مهارتی که فرد را قادر می سازد نیاز اطلاعاتی خود را تشخیص دهد، اطلاعات مرتبط با آن را بیابد و به نحوی موثری به کار گیرد. سه وجه تشخیص، یافتن و استفاده موثر از اطلاعات وجوه غالب تمامی تعاریف ارائه شده برای سواد اطلاعاتی هستند. در واقع اگر چه دسترسی مستقیم و بدون واسطه کاربران به منابع اطلاعاتی افزایش یافته ولی افزایش دسترسی به معنای رسیدن به اطلاعات سودمند و مرتبط نیست و استفاده از آن لازمه برخورداری از سواد اطلاعاتی است
تعریف سواد:  
 سواد برخلاف تعریف ساده آن، تنها به معنای توانایی خواندن و نوشتن نیست، بلکه مفهومی فراتر و هدفهایی والاتر از آن دارد.   مهارتی اساسی برای توانمند سازی انسان در رشد عقل،منطق،تفکر نظام مند و پژوهش.
      در واقع سواد پیش نیاز اصلی برای رشد فکری و توانایی انجام پژوهش است. بدون داشتن سواد نمی توان به منابع دانش بشری دست یافت و از آنها برای تولید دانش نو بهره گرفت.
   پیشرفت تمدن بشری را وابسته به سواد و توسعه آن در توده های سطوح پایین جامعه می داند. هر فعالیت پژوهشی که متکی بر تفکر نظام مند و مبتنی بر روش علمی است نیازمند داشتن سواد به مفهوم بسیط آن می باشد. (رحمت اله فتاحی، 1383)
تعریف سواد اطلاعاتی:
سواد اطلاعاتی از دو کلمه سواد و اطلاعات ترکیب یافته است. اطلاعات را مردم بیشتر مترادف با اخبار یا داده های قابل تغییر و تفسیر می دانند و سواد را عموما به توانایی خواندن و در موارد خاص، توانایی فهمیدن یا تفسیر دقیق از یک موضوع اطلاق می شود. با ترکیب این دو کلمه مفهوم جدیدی به نام  سواد اطلاعاتی به وجود می آید. سواد اطلاعاتی توانایی تشخیص زمان نیاز به اطلاعات، یافتن اطلاعات مورد نیاز و ارزیابی و به کار گیری موثر اطلاعات تعریف شده است
گسترش علم اطلاع رسانی وفناوری اطلاعات،روش های تشخیص سواد دشوار تر شده است. در عصر انفجار اطلاعات توانایی دستیابی، بازیابی، و ارزیابی اطلاعات عامل تشخیص سواد به شمار می رود که داشتن این توانایی به سواد اطلاعاتی تعبیر می شود. در دنیای امروز یکی از مهارتهای اساسی زیستن سواد است به طوری که هر اندازه از کمیت و کیفیت سواد افراد، کم ویابه میزان آن اضافه شود،به همان مقدارامکان زندگی و چگونگی بهره گیری و تاثیر از خدمات و مشارکتهای اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی مردم تغییر می کند.
امروزه سوادالزاما به معنی دانستن انبوهی ازاطلاعات و دانش نیست.زیرا حافظه با وجود امکانات الکترونیکی مختلف ارزش و جایگاه خود را از دست داده است. دیگر کسی که اطلاعات زیادی را در مغز خود حفظ و دائما روزآمد می کند باسواد و دانشمند به حساب نمی آید، بلکه با سواد کسی است که می داند چگونه و در کجا می توان اطلاعات را بدست آورد. بنابراین ضرورت تعریف دیگری از باسواد در عصر حاضر عمیقا احساس می شود. (شریف مقدم،1383، 329)
مفهوم سواد اطلاعاتی :
 

واژه سواد   در   برگیرنده   مهارتهای   مورد   نیاز   برای   هرشخص   است   تا   بتواند   نقش   مناسبی   را   در جامعه   ایفا   کند  . ساد   ه ترین   حالت   سواد   مشتمل   بر   توانمندی   کاربرد   زبان   است،   بدین   معنا   که،   فرد   باسواد   قادر   به   خواندن،   نوشتن   و   درک   زبان   بومی   خود   باشد  .     خواندن ، نوشتن   و   آشنایی   با   حساب   هنوز   به   عنوان مهارتهای اساسی در سواد به شمار می آیند، اما امروزه مهارتهای دیگری نیز برای بهره گیری از اطلاعات، حضور بانشاط در جهان ارتباطات و تعامل  پویا با رسانه ای مبتنی بر فناوری اطلاعات لازم است.
  اینگونه مهارتها  در عبارت سواد اطلاعاتی خلاصه میشود که آنها را برای اولین بار زورکوفسکی2 درسال ، 1974میلادی مطرح کرد. البته، عبارتهای دیگری همچو ن سواد کامپیوتری ، سواد رسانه ای،  سوادکتابخانه ای ، اطلاعات الکترونیکی و سواد فناوری اطلاعات نیز مطرح شده است .(طباطبائی،1378)
انواع سواد:
سواد رایانه ای:
 گسترش از سواد سنتی است که مستلزم توانایی شخص در انجام اعمال اصلی و پایه با رایانه است. اعمالی مثل استفاده از بسته های نرم افزاری از پیش آماده، نرم افزارهای کتابخانه ای، بانک¬های اطلاعاتی روی دیسک فشرده، پایگاه های اطلاعاتی پیوسته و اطلاعات شبکه ای روی اینترنت است باسواد رایانه ای (که هرکسی می تواند بشود) قادر است رسانه های چاپی و الکترونیکی را رمزگشایی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و تولید کند. . 
  2-5-2-سواد شبکه ای:            
 این سواد دربرگیرنده دانشی است که معنی آن متضمن مواردی است چون آگاه بودن از گستره و کاربردهای منابع و خدمات اطلاعاتی شبکه های جهانی، شناخت نقش و نوید اطلاعات شبکه ای درمحل مشکلات و انجام فعالیتهای حیاتی پایه، و شناخت نظامی که اطلاعات شبکه ای به واسطه
آن تولید شده، سر و سامان یافته و دسترس پذیر می شوند. مهارتهای موردنیاز این سواد عبارتند از توانایی بازیابی انواع خاصی از اطلاعات از شبکه با استفاده از گروهی از ابزارهای کشف اطلاعات و آمایش اطلاعات شبکه ای و الکترونیکی به واسطه ترکیب آنها با دیگر منابع، و نیز توانایی ارتقاء
کیفیت اطلاعات جهت افزودن ارزش آن در موقعیت های ویژه و استفاده از اطلاعات شبکه ای برای تجزیه و تحلیل و اتخاذ تصمیمات مربوط به مسائل شخصی و کاری و کسب خدماتی که موجب ارتقاء کیفیت زندگی می شوند.
سواد آموزی تابعی:
 یونسکو در سال1978، باسواد تابعی را اینطور تعریف می کند: باسواد تابعی شخصی است که پس از کسب مهارت ها و معلومات اساسی بتواند در کلیه فعالیت های اجتماعی که مستلزم سواد است به نحو موثری شرکت جوید و با استفاده از توانایی های خواندن و نوشتن و حساب کردن برای رشد خود و توسعه جامعه اش گام بردارد. به عبارت دقیق تر سواد آموزی (تابعی) خود تابعی از تغییرات محیطی و زمینه ای (فکری) هر جامعه در زمان های مختلف است.(ابراهیم زاده، 1375)
  سواد رسانه ای:
این مورد طوری مفهوم سواد را گسترش می دهد که شامل رسانه هایی که پس از چاپ ظهور کرده  و چشم انداز اطلاعاتی ما را تحت استیلای خود قرار داده اند، بشود؛ هم چنین این سواد به مردم جهت درک، تولید و انتقال معانی در فرهنگی متشکل از تصاویر، کلمات و صدای نیرومند کمک نماید. باسواد رسانه ای(که هر کسی می تواند بشود) قادر است رسانه های چاپی و الکترونیکی را رمز گشایی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و تولید کند. (صیامیان وشهرابی،1383).
 
تاریخچه سواد اطلاعاتی
تعبیر سواد اطلاعاتی را نخستین بار پل ژوکروفسکی به کار برد وی در طرح پیشنهادی خود به کمیسیون ملی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایالات متحده در ۱۹۷۴، به تبیین اهداف دستیابی به سواد اطلاعاتی پرداخت. او کسی را دارای سواد اطلاعاتی می داند که برای استفاده از منابع اطلاعاتی آموزش دیده باشد و بتواند با استفاده از اطلاعات مسائل خود را حل کند. (دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی، 1381).
لی بورچینال 3  در 1976 سواد اطلاعاتی را مهارت یافتن و استفاده از اطلاعات برای حل مشکلات و تصمیم گیری موثر و کارآمد دانست. در تعریف بورچینال، سواد اطلاعاتی به سه مهارت مربوط  شده
است: یافتن، حل مشکلات و تصمیم گیری. وی نیز همچون ژوکروفسکی بر مهارت حل مسئله تاکید کرده است. (دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی، 1381)
کیس هاملینگ4 مشاور ارتباطات جمعی، سواد اطلاعاتی عمومی را مطرح کرد که برای کسب آزادی و رهایی از چارچوب های کنترلی و محدود موسسه ها بدان نیاز است. از نظر وی باید به فرد فرصت داده شود تا در شرایط ویژه، خود به تنهایی تصمیم گیری کند (نظری، 1384).
ویلیام دمو5 در سال 1986 دانش مربوط به ذخیره، بازیابی، و انتقال اطلاعات و کار با فناوریهای نوین را نیازمند قابلیتی می داند که از آن به عنوان سواد اطلاعاتی یاد می شود. وی ضمن اشاره به جایگاه سواد اطلاعاتی به عنوان پیش نیاز یادگیری  تمام عمر6 همگام شدن افراد را با رشد و پیشرفت فناوریها در این مسیر ضروری می شمارد (نظری، 1384)
سال 1990 سال بین المللی سواد نامیده شد و در واقع تلاشی ده ساله، برای کاهش بی سوادی رقم خورد. با آغاز دهه 1990 تعریف انجمن کتابداری آمریکا از سواد اطلاعاتی در سطح جهانی پذیرفته شد و به بحثی داغ در حوزه کتابداری تبدیل گردید (نظری، 1384 )
 در تعریف بورچینال، سواد اطلاعاتی به سه مهارت مربوط  شده است: یافتن، حل مشکلات و تصمیم گیری. وی نیز همچون ژوکروفسکی بر مهارت حل مسئله تاکید کرده است. (دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی، 1381)
به نظر فورد7 سواد اطلاعاتی مفهومی است که در نتیجه تحولات و تغییرات سریع در فناوری های اطلاعاتی پیدا شده است. اما برداشت های جدید از آن پاسخی به دگرگونی در آموزش و پرورش بود و به زودی به جنبشی بین المللی تبدیل شد. و سرانجام به عنوان حوزه ی مورد علاقه ورود به پیشرفت میان کتابداران و متخصصان اطلاعات تبدیل گردید. (وزیری،1384)
وبر و جانستون 8سواد اطلاعاتی را به عنوان رفتار اطلاع یابی مناسب از طریق هر مجرا یا رسانه کسب اطلاعات، در رابطه با نیاز اطلاعاتی، همراه با آگاهی انتقادی از اهمیت و استفاده قانونی از اطلاعات، در جامعه تعریف می کنند (وزیری،1384)
انجمن کتابداران آمریکا9((ALA سواد اطلاعاتی را توانایی تشخیص نیاز به اطلاعات و توانایی مکان یابی، ارزیابی، و استفاده موثر از اطلاعات موردنیاز تعریف می کند.
در گذشته، مفهوم سواد اطلاعاتی با واژه های دیگری مثل سواد تابعی، معنی شده است. یونسکو در سال ۱۹۷۸ باسواد تابعی را چنین تعریف کرده است: باسواد تابعی شخصی است که پس از کسب مهارتها و معلومات اساسی، بتواند در همه فعالیت های اجتماعی، که مستلزم سواد است، به نحو موثری شرکت جوید و با استفاده از توانایی های خواندن، نوشتن و حساب کردن، برای رشته خود و توسعه جامعه اش گام بردارد. به عبارت دقیق تر، سوادآموزی تابعی، خود تابعی انجمن کتابداران آمریکا سواد اطلاعاتی را توانایی تشخیص نیاز به اطلاعات و توانایی مکان یابی، ارزیابی، و استفاده موثر از اطلاعات موردنیاز تعریف می کند.
 انجمن کتابداران آمریکا  سواد اطلاعاتی را توانایی تشخیص نیاز به اطلاعات و توانایی مکان یابی، ارزیابی، و استفاده موثر از اطلاعات موردنیاز تعریف می کند. (وزیری،1384). در گذشته، مفهوم سواد اطلاعاتی با واژه های دیگری مثل سواد تابعی، معنی شده است. یونسکو در سال ۱۹۷۸ باسواد تابعی را چنین تعریف کرده است: باسواد تابعی شخصی است که پس از کسب مهارتها و معلومات اساسی، بتواند در همه فعالیت های اجتماعی، که مستلزم سواد است، به نحو موثری شرکت جوید و با استفاده از توانایی های خواندن، نوشتن و حساب کردن، برای رشته خود و توسعه جامعه اش گام بردارد. به عبارت دقیق تر، سوادآموزی تابعی، خود تابعی از تغییرات محیطی و زمینه ای و فکری هر جامعه در زمانهای متفاوت است. (صیامیان و شرابی، 1383)  
                        ارزش سواد اطلاعاتی:
ارزش سواد اطلاعاتی وقتی شناخته می شود که اطلاعاتی مورد نیاز باشد و توانایی موثر یافتن، ارزشیابی کردن و به کار گرفتن اطلاعات مورد نیاز وجود داشته باشد. سواد اطلاعاتی مفهومی جدال بر انگیز است، مفهومی که مخاطبان گوناگون و در حال تغییر کتابخانه ها را با آمادگی های گوناگون در استفاده از کتابخانه مورد خطاب قرار می دهد)
 
 سواد اطلاعاتی، توانایی افراد برای فعالیت موثر در یک جامعه اطلاعاتی است. این امر مستلزم تفکر انتقادی،  آگاهی از اخلاق شخصی و حرفه‌ای،  ارزیابی اطلاعات،  نیازهای اطلاعاتی متصور، اطلاعات سازماندهی شده،  ارتباط متقابل با اطلاعات شغلی و ایجاد کاربرد موثر اطلاعات در حل مشکلات، تصمیم گیری و تحقیق است و بالا بردن آن در سطح دانشگاهها مستلزم آموزش، فرهنگ‌سازی و توسعه فناوری است (یادگارزاده، پرنو و بهرامی ، 1386)
 سواد اطلاعاتی، توانایی افراد برای فعالیت موثر در یک جامعه اطلاعاتی است. این امر مستلزم تفکر انتقادی،  آگاهی از اخلاق شخصی و حرفه‌ای،  ارزیابی اطلاعات،  نیازهای اطلاعاتی متصور، اطلاعات
سواد اطلاعاتی، توانایی افراد برای فعالیت موثر در یک جامعه اطلاعاتی است. این امر مستلزم تفکر انتقادی،  آگاهی از اخلاق شخصی و حرفه‌ای،  ارزیابی اطلاعات،  نیازهای اطلاعاتی متصور، اطلاعات سازماندهی شده،  ارتباط متقابل با اطلاعات شغلی و ایجاد کاربرد موثر اطلاعات در حل مشکلات، تصمیم گیری و تحقیق است و بالا بردن آن در سطح دانشگاهها مستلزم آموزش، فرهنگ‌سازی و توسعه فناوری است (یادگارزاده، پرنو و بهرامی ، 1386)
مزایای سواد اطلاعاتی:
تسلط به سواد اطلاعاتی به معنای واقعی آن می تواند بستر لازم برای توانمند سازی پژوهشگران در برنامه ریزی بهتر برای مدیریت فرآیند پژوهش و دسترسی به  اطلاعات مناسب برای هر مرحله از کار و نهایتا تولید دانش جدید را به وجود آورد. ایجاد انگیزه و جرات دست زدن به فعالیت های پژوهشی از دیگر مزایای سواد اطلاعاتی است و با اطمینان می توان گفت که بین سطح سواد اطلاعاتی در یک جامعه و میزان رشد دانش در آن جامعه رابطه مستقیم وجود دارد. فرآیند فعالیت های ذهنی یک پژوهشگر در جریان انجام یک پژوهش به طور دائم با اطلاعات، چالش برای دسترسی موثر به آن و نیز پردازش آن در گیر است. به همین منظور می توان آموزش مهارت های گوناگون اطلاع یابی و مهارت های تکمیلی همچون تفکر  تحلیلی و انتقادی را در سر فصل درس روش تحقیق گنجانید. به عبارت دیگر، می توان در هر مرحله از روش تحقیق، به مهارت های سواد اطلاعاتی که در آن مرحله کاربرد دارد توجه کرد و آن را به منزله یکی از ارکان عمده در مراحل متوالی فرآیند پژوهش برجسته کرد (فتاحی،1383)
عوامل موثر بر اهمیت سواد اطلاعاتی:
مهم ترین عواملی را که در سال های اخیر بر اهمیت سواد اطلاعاتی افزوده است، می توان به شرح ذیل خلاصه نمود:
گسترش روز افزون فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و پیوند مستمر آنها با زندگی روزمره افراد
توسعه آموزش عالی بویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی و تنوع دانشجویان و دوره های آموزشی
تغییر در شیوه ها و رویکردهای آموزشی و توجه به جایگاه تفکر انتقادی در آموزش
تخصصی تر شدن زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی در همه رشته های علمی
انفجار اطلاعات، آلودگی اطلاعات و ضرورت استخراج منابع مناسب و معتبر
گسترش دوره های آموزش از راه دور و محبوبیت آن در میان طبقات جامعه از جمله افراد شاغل
افزایش تنوع در موضوع ها و شکل منابع اطلاعاتی
آشفتگی موجود در سازماندهی و اعتبار منابع الکترونیکی دسترس پذیر از اینترنت
توجه بیشتر به ضرورت آموزش همگانی و آموزش مادام العمر
نیاز به همگامی با پیشرفت های برق آسای فناوری (منصوریان و نعیم آبادی، 1383)
سواد اطلاعاتی و فناوری اطلاعات:
سواد اطلاعاتی با مهارت‌های فناوری اطلاعات رابطه دارد، اما متضمن مفاهیم گسترده‌تری در رابطه با فرد، نظام آموزشی، و جامعه است. مهارت‌های فناوری اطلاعات، فرد را قادر می‌سازند از رایانه، نرم‌افزارهای کاربردی، ‌پایگاه داده‌ها، و فناوری‌های دیگر برای رسیدن به اهداف گوناگون آکادمیک،
کاری، و شخصی استفاده کند. افراد باسواد اطلاعاتی لزوماً دارای برخی از مهارت‌های فناورانه هستند.سواد اطلاعاتی، در عین آن که همپوشانی قابل توجهی را با مهارت‌های فناوری اطلاعات نشان می‌دهد، قلمرو کاملاً مجزا و گسترده‌تری از قابلیت‌ها است. مهارت‌های سواد اطلاعاتی بیش از پیش با سواد اطلاعاتی درهم‌تنیده می‌شوند و آن را پشتیبانی می‌کنند. گزارشی از «شورای ملی پژوهش» در سال 1999 مفهوم تبحر10 در فناوری اطلاعات را عرضه می‌کند و تمایزات چندی را بیان می‌دارد که در درک روابط موجود بین سواد اطلاعاتی، سواد رایانه‌ای، و قابلیت‌های گسترده‌تر فناورانه سودمندند. این گزارش اشاره می‌کند که «سواد رایانه‌ای» با یادگیری عملی برخی سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای کاربردی، مرتبط است؛ در حالی که «تبحر در فناوری» بر درک مفاهیم زیربنایی فناوری و کاربرد تفکر انتقادی و حل مسئله در استفاده از فناوری معطوف است. این گزارش همچنین تفاوت‌های بین تبحر در فناوری اطلاعات و سواد اطلاعاتی را، به گونه‌ای که در مقاطع تحصیلی گوناگون از پیش‌دبستانی گرفته تا آموزش عالی ادراک می‌شود، مورد بحث قرار می‌دهد. از جمله این تفاوت‌ها توجه بیش‌تر سواد اطلاعاتی به محتوا، ارتباطات، تحلیل، جستجوی اطلاعات، و ارزیابی آن است؛ اما «تبحر» در فناوری اطلاعات بر درک عمیق از فناوری و استفاده هرچه ماهرانه‌تر و عالمانه‌تر از آن تاکید دارد. «تبحر»در فناوری اطلاعات بعضاً مستلزم توانمندی‌های ذهنی بیش‌تری نسبت به یادگیری عملی نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای همبسته با «سواد رایانه‌ای» می‌باشد،ولی باز هم تاکید آن عمدتاً بر خود فناوری است.
 درک، یافتن، ارزیابی، و به‌کارگیری اطلاعات است. یعنی فعالیت‌هایی که بخشی از آن با تبحر در فناوری اطلاعات، بخشی با روش‌های عمیق پژوهشی، اما مهم‌تر از همه با استدلال و ژرف‌نگری انتقادی محقق می‌گردند. سواد اطلاعاتی با به‌کارگیری توانمندی‌‌هایی که از فناوری نیز ممکن است در تا آموزش عالی ادراک می‌شود، مورد بحث قرار می‌دهد. از جمله این تفاوت‌ها توجه بیش‌تر سواد اطلاعاتی به محتوا، ارتباطات، تحلیل، جستجوی اطلاعات، و ارزیابی آن است؛ اما «تبحر» در فناوری اطلاعات بر درک عمیق از فناوری و استفاده هرچه ماهرانه‌تر و عالمانه‌تر از آن تاکید دارد. «تبحر»در فناوری اطلاعات بعضاً مستلزم توانمندی‌های ذهنی بیش‌تری نسبت به یادگیری عملی نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای همبسته با «سواد رایانه‌ای» می‌باشد،ولی باز هم تاکید آن عمدتاً بر خود فناوری است. درک، یافتن، ارزیابی، و به‌کارگیری اطلاعات است. یعنی فعالیت‌هایی که بخشی از آن با تبحر در فناوری اطلاعات، بخشی با روش‌های عمیق پژوهشی، اما مهم‌تر از همه با استدلال و ژرف‌نگری انتقادی محقق می‌گردند. سواد اطلاعاتی با به‌کارگیری توانمندی‌‌هایی که از فناوری نیز ممکن است در آن‌ها استفاده شود اما در غایت و نهایت مستقل از آن است، زمینه‌ساز، تداوم‌بخش، و توسعه‌دهنده یادگیری مادام‌العمر می‌باشد.( قاسمی، 1385)
سواد اطلاعاتی،مبنای یادگیری مادام العمر:
نظر به اینکه امروزه مهارت های سواد اطلاعاتی در زندگی شخصی و حرفه ای نقش تعیین کننده ای دارد، از جمله مهارت های زندگی به شمار می رود. یادگیری در جهان متحول کنونی روندی مداوم دارد. آنجایی که نمی توان در تمام طول عمر از آموزش های رسمی بهره مند بود، افراد باید بتواند به صورت مستقل به یادگیری بپردازند و اطلاعات، دانش و مهارت خود را با تغییرات همخوان کنند. برای این که بتوان به صورت مستقل به یادگیری پرداخت، باید بتوان نیازهای اطلاعاتی خود را شناسایی کرد، راه های دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و چگونگی ارزیابی و استفاده از اطلاعات را در زمان نیاز دانست .از آنجایی که سواد اطلاعاتی، توانایی شناسایی، دسترسی و استفاده موثر از اطلاعات، باسوادان اطلاعاتی فراگیران مادام العمر به شمار  می آیند و این امر، با توجه به تسلط گسترده فناوری نوین در تولید، ذخیره و توزیع اطلاعات از اهمیت خاصی بر خوردار است.
سواد اطلاعاتی مبنای «یادگیری مادام العمر» را تشکیل می دهد
این نوع از سواد برای همه رشته ها، همه محیطهای یادگیری، و همه سطوح آموزشی مشترک است. سواد اطلاعاتی یادگیرندگان را قادر می سازد که بر محتوای اطلاعات تسلط یابند و کندوکاوهای خود را گسترش دهند،خود- هدایتگری2 خویش را تقویت کنند، و کنترل بیشتری بر یادگیری خویش به دست آورند (قاسمی،  1385). انجمن کتابداران امریکا (ALA)، دیدگاه خود را از مفهوم سواد اطلاعاتی، از منظر یادگیری مادام العمر چنین اعلام داشته است: «آنچه ما به دنبال آن هستیم،
برنامه ریزی تحصیل اطلاعات است. اما ترجیحاً بازسازی فرایند یادگیری بر اساس منابع اطلاعاتی در دسترس، بمنظور یادگیری و حل مسئله در طول زندگی افراد انجام می شود که نه تنها مهارت تفکر سواد اطلاعاتی، از منظر یادگیری مادام العمر چنین اعلام داشته است: «آنچه ما به دنبال آن هستیم، سواد اطلاعاتی، از منظر یادگیری مادام العمر چنین اعلام داشته است: «آنچه ما به دنبال آن هستیم،
برنامه ریزی تحصیل اطلاعات است. اما ترجیحاً بازسازی فرایند یادگیری بر اساس منابع اطلاعاتی در دسترس، بمنظور یادگیری و حل مسئله در طول زندگی افراد انجام می شود که نه تنها مهارت تفکر
انتقادی دانش آموزان را تقویت می کند، بلکه باعث توانمند شدن افراد در یادگیری مادام العمر و عملکرد موثرتر در مسئولیت های شهروندی تخصصی آنها می شود».
 
 
 
بازدید 1524 بار
برچسب‌ها

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

مطالب تصادفی

 

پرتال جامع فرهنگی کوثرنامه،درحوزه فرهنگ عمومی فعالیت میکند .هدف این پایگاه، تأمین نیازمندیهای فرهنگ عمومی خانواده ایرانی است.

 کانال کوثرنامه در تلگرام کانال کوثرنامه در سروش کانال کوثرنامه در ایتا

اینستاگرام

آمـاربازدیـد

امروز0
دیروز0
ماه0
مجموع2009489

افراد آنلاین

آنلاین

مجوزها

logo-samandehi
بالا