مقایسه هوش هیجانی زنان و مردان

تلاش برای مقايسه بين هوش و جنسيت حتما به يک بحث سازنده ختم نمیشود، اما گاه نتايج برخی تحقيقات باعث میشود که اين مطلب دوباره داغ شود. من نيز بر آن شدم شما را با يکی از اين
تحقيقات آشناسازم.

 


نتايج حاصل از دهه ها تحقيق بهصراحت نشان میدهد که مردان و زنان دارای هوش IQ يکسانی هستند (به اين معنا که توزيع ضرايب هوشی در زير نمودار توزيع نرمال هوش زنان و مردان يک جامعه، يکسان است). اما اين مورد در خصوص هوش هيجانی EQ) هوش احساسی / هوش عاطفی ) صادق نيست. يک اختلاف ظريف يا نهچندان ظريف بين بيان و فهم احساسات بين زنان و مردان وجود دارد که بايد آن را کشف و درک نمود.
به طور معمول با بيان جنسيت به دنبال برچسب زدن بر احساسات هستيم. تا جايی که جنس مونث را بيشتر به رفتارهای عاشقانه نزديک میدانند، زيرا سرشار از احساس هستند و مردان را به مانند
ماده منفجره احساسی و آماده عمل دانسته که اين احساساتشان کاملا سطحی و تهی از واقعيت است. درحالیکه هر دوی اين باورها اشتباه است.

نتايج بسياری از تحقيقات نشان میدهد که هوش هيجانی (Intelligence Emotional ( EQ برای اجرای درست وظايف در محيط کار بسيار مهم و ضروری است.

هوش هيجانی مسئول ۵۸ %از عملکرد ما در هر نوع شغل است. در حدود ۹۰ %از افرادی که بالاترين عملکرد را در محيط کارشان نشان دادهاند، دارای EQ بسيار بالاتری از ساير کارکنان هستند.

جالب است که Leary Timothy روانشناس و نويسنده شهير آمريکايی میگويد : زنان به دنبال حق برابر با مردانی هستند که فاقد حس بلندپروازیاند.

موسسه TalentSmart با آزمون بيش از يک ميليون نفر به اين نتيجه رسيده است که زنان دارای هوش هيجانی بالاتری هستند. البته بهصورت کلی خانمها فقط چند امتياز بالاتر از امتيازات آقايان را کسب نموده است. همين تحقيقات نشان میدهد که از نظر آماری مهارت بيشتری در استفاده از احساسات در کارشان دارند.

برای درک علت اختلاف سطح بين هوش هيجانی مردان و زنان بهتر است به امتيازات کسبشده در چهار بعد اساسی هوش هيجانی بپردازيم.

چهار بعد هوش هيجانی :

1- Self­Awareness خودآگاهی­

2- Self­Management مديريتی خود­ 

3- Social Awareness اجتماعی آگاهی­ 

4- Relationship Management ارتباط مديريت­ 

با توجه اين دادهها به يک الگوی منطقی از چرايی وجود اين اختلاف بين هوش هيجانی زنان و مردان خواهيم رسيد.

1- Self­Awareness خودآگاهی

خودآگاهی عبارت است از درک صحيح فرد از احساسات خويش در يک لحظه مشخص و همينطور ميزان شناخت فرد از تمايلاتش. پس در اين بعد نمرات مردان و زنان برابر بوده است.

2- خود مديريتی (مديريت خود) Management­Self:

خود مديريتی عبارت است از اقدامی که فرد در قبال احساسات خود انجام میدهد، البته هنگامیکه از وجود آن احساسات مطلع باشد.
هنگامیکه قادر به مخفی يا عدم بروز احساسات نباشيد، نقش خود مديريتی بسيار پررنگ میشود، زيرا که اين خود مديريتی است که به شما کمک مینمايند تا اين احساسات را بهنوعی کنترل با در پشت رفتاری مخفی و يا مديريت نماييد.
در اين بعد آقايان نمرات بالاتری از خانمها کسب نمودهاند.
معتقدم که بهترين تعبير برای توصيف تفاوت جنسيتی در هوش هيجانی در چگونگی رشد اجتماعی افراد است.شايد به اين معنا که اختلاف نمره بين زنان و مردان ( در بعد خود مديريتی ) شايد ناشی از روش تربيتی افراد در اجتماع باشد. به اين معنا که به جنس مذکر از کودکی گفتهشده است که مرد نبايد احساسی باشد و احساسات نبايد در مرد غلبه نمايد و .... ، اين سبب شده است تا مردان در کنترل و مديريت احساسات خود، فقط کمی قويیتر عمل نمايند.

3- Social Awareness اجتماعی آگاهی

آگاهی اجتماعی عبارت است از سطح درک و شناخت فرد از احساسات و تجربيات ديگر افراد. اين شناخت ناشی از مهارت فرد در تفسير زبان بدن و ساير اعلائم و پيامهای غيرکلامی ارسالشده از ساير افراد جامعه پيرامونی است. با توجه به آنکه خانمها را با مهارت ”توجه به جزئيات“ میشناسيم. اين مهارت سبب میشود که نمره زنان در اين بعد بسيار بالاتر از نمره مردان باشد. اين نيز ريشه در نحوه پرورش جنس مونث دارد که از کودکی در حال تمرين برای رعايت برخی آداب و ژستهای خاص زنانه هستند که اصلا برای جنس مذکر اتفاق نمیافتد. درست يا غلط، نقش جنس مونث در طول تاريخ بشر همواره با مواظبت از ديگران همراه بوده است. اين عمل سبب شده است که زنان به تغييرات پيرامون محيط خود و افراد تحت حفاظتشان توجه بيشتری داشته و جزئینگری و شناخت دقيقتر از محيط در آنها نهادينه گردد.

پس در اين بعد خانمها نمرات بالاتری از آقايان کسب نمودهاند.

4- Relationship Management ارتباط مديريت

مديريت ارتباط، اوج هوش هيجانی است. اين بعد نياز بسياری به خودآگاهی، مديريت خود و آگاهی اجتماعی در برقراری ارتباط مناسب با ديگران دارد. هرگز در برقراری ارتباط با ديگران موفق نخواهيد شد مگر آنکه احساسات خود و دليل بروز آن را بشناسيد. با توجه به توضيحات بعد آگاهی اجتماعی، زنان در تعامل بيشتری با افراد پيرامون خود هستند و محيط و افراد پيرامون خود را بيشتر میشناسند.
پس در اين بعد از امتياز بالاتری نسبت به مردان برخوردارند.

منبع : نتايج تحقيقات موسسه معتبر TalentSmart به سرپرستی Bradberry Travis. Dr
بازنشر از: تيم مشاوران مديريت ايران

بازدید 3512 بار

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

 

پرتال جامع فرهنگی کوثرنامه،درحوزه فرهنگ عمومی فعالیت میکند .هدف این پایگاه، تأمین نیازمندیهای فرهنگ عمومی خانواده ایرانی است.

 کانال کوثرنامه در تلگرام کانال کوثرنامه در سروش کانال کوثرنامه در ایتا

اینستاگرام

آمـاربازدیـد

امروز
دیروز
ماه
مجموع0

افراد آنلاین

آنلاین

مجوزها

logo-samandehi
بالا