فرق گناهان کبیره و صغیره
در اين كه مراد از گناهان كبيره چيست؟ معناي گناهان كبيره و صغيره روشن است، گناهان كبيره يعني گناهان بزرگ، و گناهان صغيره يعني گناهان كوچك، با توجه به معناي لغوي كبيره و صغيره، ترديدي نيست جميع گناهان از اين جهت كه معصيت خداي متعال بزرگ و عظيم است، زيرا وقتي اراده خداي متعال عصيان مي شود، نظر به اين كه اراده حق سبحانه معصيت شده بزرگ است. ولي وقتي گناهان بعضي نسبت به بعض ديگر سنجيده مي شود بعضي بزرگ تر از بعض ديگر اند، به اين اعتبار و نگاه گناهان به دو قسم تقسيم مي شود: گناهان صغيره و گناهان كبيره.

 

 

گناهان كبيره چيست؟ و چه تفاوتي با گناهان صغيره دارد؟ و چه گناهاني جزو گناهان كبيره محسوب مي شود؟

در اين كه مراد از گناهان كبيره چيست؟ معناي گناهان كبيره و صغيره روشن است، گناهان كبيره يعني گناهان بزرگ، و گناهان صغيره يعني گناهان كوچك، با توجه به معناي لغوي كبيره و صغيره، ترديدي نيست جميع گناهان از اين جهت كه معصيت خداي متعال بزرگ و عظيم است، زيرا وقتي اراده خداي متعال عصيان مي شود، نظر به اين كه اراده حق سبحانه معصيت شده بزرگ است. ولي وقتي گناهان بعضي نسبت به بعض ديگر سنجيده مي شود بعضي بزرگ تر از بعض ديگر اند، به اين اعتبار و نگاه گناهان به دو قسم تقسيم مي شود: گناهان صغيره و گناهان كبيره.

 

معيار گناهان كبيره از صغيره

چه معياري براي تميز گناهان كبيره از صغيره وجود دارد؟ معيارهايي براي تميز گناهان كبيره از گناهان صغيره ذكر شده است:

هر گناهي كه در قرآن و احاديث به كبيره بودن آن تصريح شده است.

هر گناهي كه در قرآن كريم و روايات معتبره وعده آتش دوزخ بر ارتكاب آن داده شده باشد، مثل قتل مومن كه در قرآن كريم آمده است: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظيما.(1) هر كسي مومني را از روي عمد به قتل برساند سزاي او آتش است كه جاويدان در آن خواهد و مورد غضب خداوند و لعنت او خواهد بود، و خداوند عذاب بزرگي را به او وعده مي دهد.

هر گناهي كه در قرآن كريم و سنت معتبر نبوي و يا ائمه معصومين از گناه كبيره بزرگتر شمرده شده است، مثل فتنه (ايجاد آشوب و سلب آسايش عمومي و يا فردي مردم، ايجاد دو دستگي ميان مردم و يا ايجاد اختلاف ميان دو شخص) كه در قرآن كريم شديد تر از قتل دانسته شده است، وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل.(2) فتنه بد تر از قتل است. همان گونه كه در معيار دوم ذكر شد قتل جزو گناهان كبيره است، واضح است وقتي گناهي از كبيره بزرگتر شمرده مي شود آن گناه نيز جزو كبائر است.

هر گناهي كه نزد متدينين بزرگ شمرده شود به گونه اي كه يقين حاصل شود اين گناه از زمان ائمه معصومين تا زمان كنوني به عنوان گناه بزرگ در نزد مسلمانان و متدينان تلقي شده است، چنين گناهي نيز جزو گناه كبائر شمرده مي شود. مثل انداختن قرآن در مكان نجس.(3)

اصرار بر گناهان كبيره نيز جزو گناهان كبيره است، مقصود از اصرار بر گناه صغيره آن است انسان پس از انجام گناه كوچك پشيمان نشود و قصد انجام آن را كما كان داشته باشد، و يا اين كه گناه صغيره را كوچك بشمارد، و يا بر انجام آن خوشحالي نمايد و يا آن را به صورت آشكار انجام دهد.(4)

  

تفاوت گناهان صغيره و كبيره

هر يك از گناهان كبيره و صغيره آثاري دارد، به طور كلي مي توان آثاري را براي گناهان كبيره ذكر كرد كه گناهان صغيره مشروط به اين كه اصرار بر آن نشود آن آثار را ندارد، آثار گناهان كبيره عبارتند از:

گناهان كبيره همان گونه كه در بحث معيار گناهان كبيره گذشت آثار اخروي دارد يعني وعده عقوبت الهي بر آن ها داده شده است، در حالي كه چنين وعده عقوبت اخروي در مورد آنها وجود ندارد، بلكه وعده عفو الهي داده شده است.

گناهان كبيره موجب شكسته شدن عدالت انسان مي شود، و كسي كه مرتكب كبيره شود عادل نيست در نتيجه نمي تواند به عنوان شاهد در دادگاه شهادت او مورد پذيرش قرار گيرد، و نمي تواند به عنوان امام جمعه و يا جماعت قرار گيرد. اما گناهان صغيره اين اثر را ندارد.

ارتكاب گناهان كبيره موجب حد و يا تعزير مي شود، كسي كه اين گناهان را مرتكب شود بايد حد و يا تعزير شود، در حالي كه اين اثر بر گناهان صغيره مترتب نمي شود.(5)

 

گناهان كبيره

در اين كه چه گناهان جزو گناهان كبيره است، رواياتي بسيار روشني در اين مورد آمده است كه گناهان كبيره را مشخصا ذكر مي كند، البته بعض روايات تعدادي از گناهان را ذكر كرده است و روايات ديگر تعداد ديگري را ذكر كرده است كه مجموع اين روايات دقيقا گناهان كبيره را معين مي كند:

در روايتي از امام صادق ـ عليه السّلام ـ آمده است كه حضرت فرمود: آنها در كتاب علي ـ عليه السّلام ـ هفت تا است: 1. كفر به خدا. 2. آدم كشي. 3. نافرماني پدر و مادر. 4. خوردن ربا بعد از دانستن. 5. خوردن مال يتيم به ناحق. 6. فرار از جهاد. 7. مسلمان راضي باشد كه در بلاد كفر و جايي كه دسترسي به احكام اسلام ندارد، وطن و سكني گزيند (تعرب بعد از هجرت)(6) در روايتي ديگر از حضرت عبدالعظيم الحسني از امام صادق ـ عليه السّلام ـ گناهان زير جزو گناهان كبيره شمرده شده است: 1. بزرگترين گناهان كبيره شرك به خداست. 2. نوميدي از خدا. 3. ايمني از مكر (عذاب و مهلت) خدا. 4. عقوق والدين. 5. قتل نفس. 6. متهم كردن زن پاكدامن به زنا. 7. خوردن مال يتيم. 8. فرار از جهاد. 9. رباخواري. 10. سحر. 11. زناكاري. 12. سوگند دروغ بر تبهكاري. 13. خيانت در غنيمت جنگي. 14. بازداشتن از پرداخت زكات واجب. 15. شهادت دروغ و نهان كردن شهادت. 16. شرابخواري. 17. نماز يا واجب ديگر خداوند را ترك كردن. 18. پيمان شكني. 19. قطع رحم.(7)

در روايت ديگر از امام صادق گناهان زير را به عنوان گناهان كبيره شمرده است: 1. شرك به خداوند. 2. قتل نفس محترمه. 3. عقوق والدين. 4. فرار از جهاد با دشمنان. 5. خوردن مال يتيم. 6. ربا خواري. 7. نسبت ناروا دادن به زنان پاكدامن. 8. زنا. 9. لواط. 10. سرقت. 11. خوردن مردار. 12. خوردن خون. 13. خوردن گوشت خوك. 14. خوردن گوشت حيواني كه هنگام ذبح نام خدا در آن برده نشده است. 14. خوردن به ناحق. 15. كم فروشي. 16. قمار بازي. 17. شهادت ناحق دادن. 18. نوميدي از رحمت الهي. 19. ايمن دانستن خويش از مكر الهي. 20. ياري نكردن مظلومان. 21. تكيه كردن بر ظالمين. 22. قسم دروغ. 23. منع كردن حقوق مردم و يا خدا. 24. تكبر ورزيدن. 25. دروغ گويي. 26. اسراف. 27. تبذير. 28. خيانت. 29. استخفاف به حج. 30. جنگيدن با اولياي الهي. 31. لهو و لعبي كه مانع ياد خدا شود مانند غنا و تار نواختن. 32. اصرار بر صغائر.(8)

 

 

پی نوشت:

1. نساء: 93.

2. بقره: 191.

3. دستغيب، عبدالحسين، گناهان کبيره، قم، دفتر انتشارات اسلامي، يازدهم، 1376ه.ش، ج1،ص31-32.

4. دستغيب، گناهان کبيره، ج2،ص262-264.

5. نجفي، محمد علي، معاصي کبيره، قم، بوستان کتاب، 1378ه.ش، اول، ص41.

6. کليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ح 8.

7. صدوق، محمد بن علي بن بابويه، عيون اخبار الرضا، قم، انتشارات جهان، 1378ه.ش،اول، ج1، ص286-287.

8. مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، ج76، ص11-12.

 

 

 

 

 

منیع: سایت حوزه

بازدید 696 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « شاخه ‏هاى صبر خوش اخلاقی »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

 

پرتال جامع فرهنگی کوثرنامه،درحوزه فرهنگ عمومی فعالیت میکند .هدف این پایگاه، تأمین نیازمندیهای فرهنگ عمومی خانواده ایرانی است.

 کانال کوثرنامه در تلگرام کانال کوثرنامه در سروش کانال کوثرنامه در ایتا

اینستاگرام

آمـاربازدیـد

امروز
دیروز
ماه
مجموع0

افراد آنلاین

آنلاین

مجوزها

logo-samandehi
بالا