فاطمه راکعی، شاعر، با دست پری ما را خوشحال می‌کند. دو مجموعه شعرش به نام‌های مادرانه‌ها و ناخنکی به زندگی توسط دکتر مهدی افشار مترجم و استاد دانشگاه به زبان انگلیسی ترجمه شده و نشر واژه‌آرا آنها را در اختیار علا‌قه‌مندان شعر قرار داده است. به نظر راکعی، این شعرهای نو و سپید می‌تواند برای دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی و ادبیات تطبیقی مورد استفاده قرار گیرد. قبلا‌ نیز اشعار این شاعر بلندآوازه کشورمان به زبان‌های عربی، بلغاری و ترکی ترجمه شده بود و این برای اولین بار است که به شکل کتاب اشعارش ترجمه شده است. همچنین یک مجموعه شعر از فاطمه راکعی که شعرهای انقلا‌بی هستند و درباره امام(ره) و شهدا توسط نشر عروج منتشر شده توسط پژوهشکده امام خمینی(ره) به عنوان اثر برتر شناخته شده است.

راکعی درباره انتشار مجموعه دو گزیده اشعارش گفت: شعرهایم به لحاظ موضوعی و قالب کاملا‌ متفاوت و متنوع هستند. به همین دلیل نشر علم اخیرا یک گزیده از غزلیات و شعرهای کلا‌سیکم را به نام رویای رنگین و یک گزیده از شعرهای نو و سپیدم را به نام سنجاقک‌ها منتشر کرده است. او همچنین دو کتاب در دست چاپ دارد؛ یکی توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به نام زبان و منطق (در حوزه زبان‌شناختی) و دیگری توسط انتشارات مروارید به نام آوا و معنا در شعر نیما (در حوزه نقد ادبی.) به این مجموعه هم باید نوشتن چندین مقاله ادبی را اضافه کرد که یکی از آنها سیمای زن در شعر حافظ است. فاطمه راکعی از کودکی به اشعار طبیعت علا‌قه‌مند بوده و الا‌ن دو مجموعه از گزیده‌های شعر طبیعت را در قالب‌های کلا‌سیک و نو گردآوری کرده است. او الا‌ن در حال نگارش مقدمه برای این کتاب‌ها است و امیدوار است تا نمایشگاه کتاب در اردیبهشت‌ماه ۸۸ آنها را توسط نشر انجمن شاعران ایران منتشر کند.

------------------------------------------------------------------- 

منابع : مجله پیام زن ، تبیان زنجان ، حوزه نت ، شبکه آفتاب ، پایگاه خبری شاعر: http://www.shaer.ir/