شعر ترکیب بند: (( اگر گوئی علی عین خدا نیست / بگو نیزازخداهرگز جدا نیست )) از آیت الله میرزا حبیب الله خراسانی در مدح امیرالمومنین

 

                                                    ترکیب بند

رهی  باشد  از  این  ماتم بدان سور                          نمیدانم   که   نزدیک   است    یادور

بود  دل  منزل  حق  لیک   ما   را                            بود  تا  دل  حجابی  سخت    مستور

برو  ویرانه  کن  دلرا که چون  دل                               شود   ویرانه   گردد  بیت     معمور

طواف   و  سیر   گرد    خانه   دل                           بود  حجی  که مقبول است و مشکور

گناهی جز خودی نبود  چو  خود را                               رها   کردی   بود   ذنب   تو مغفور

بخوان  از دفتر دل هر چه  خواهی                              که دل را خوانده یزدان لوح  مسطور

بدین  دفتر  شود  اسرار  حق  ثبت                            که  خوانندش  بمصحف  رق  منشور

دراین مصحف که انسان است نامش                            بخوان   از   سوره   دل   آیه    نور

دل  است  آن  وادی  ایمن  که گوید                            "انا الله" حق  در او  از  آتش    طور

                             خداوند  دل  و جان  جز  علی  نیست

                              که ظهر وبطن قرآن جز علی   نیست

                            

                                          *

زجم  برجام  می  خطی عیان  است                         جهان مردم بود ،   مردم  جهان است

بجوی  این  راز  جانی  از  دستاتیر                            که  این  قول از حدیث  باستان  است

بگیر  از  باستان  این  راست  گفتار                           که   گفت  نغز  گفت   راستان  است

سخنهای  بزرگان  از  پی  و   پیش                                چو  نیکو  بنگری از یک زبان است

در این  ره از روانها کاروانها است                              که  از  دنبال   یک  دیگر روان   است

سخنها نیز که از دل بر  زبان  است                          بمعنی    چون   درای  کاروان    است

دو  گیتی  در  تن  وجان تو  مضمر                            یکی   پیدا  و آن  دیگر  نهان      است

اگر  پای  تو  در  هفتم  زمین  است                        سرت  بیرون  ز هفتم آسمان       است

تنترا   دیبه ای   از   چرخ    اطلس                       که  بر  دوشش  حمایل کهکشان    است

فروزان  این  گهر  ها  از بر ودوش                          ز سرتیپی   و سرهنگی   نشان    است

نژادت    از    کیان    آمد    ولیکن                             دلت  را   رخ   ندانم  زی  کیان   است

عیان  گردد  چو  در آب  افتداینمرغ                          که   مرغابی  بود   یا   ماکیان     است

نهان  از  چشم  نادان  راز    گیتی                           ولیکن   بر   دل   دانا      عیان   است

جهان  انسان  ،   پیمبر  این    انسان                   علی    انسان    عین  این   جهان  است

پیمبر  شهر  علم  است   و  علی  در                   خوش   آن سر   کو بدین در  آستان است

دری   بگشوده   بر   دلهای   روشن                        ولی    جبریل     بر  در  پاسبان  است

پیمبر  سنگ  حکمت  را  ترازوست                              علی   نیز   این   ترازو  را زبان است

                                      علی   دان   آن  لسان  الله    ناطق

                                        کزو  شد  کشف  اسرار  و  حقایق

                                                          *

مرا  پیر  حقیقت   جز  علی   نیست                        که هستی  را حقیقت  جز علی نیست

مبین   غیر  از  علی  پیدا  و  پنهان                            که درغیبت  و شهادت جزعلی نیست

مجو  غیر  علی  در   کعبه   و  دیر                             که هفتاد  و دو ملت  جز  علی نیست

چه باک از آتش  دوزخ که  در حشر                             سیم   نار  جز  جنت  جز علی نیست

اگر کفر است  اگر ایمان  بگو  فاش                               که  در  روز  قیامت  جز علی نیست

اساس    هر  دو  عالم   بر   محبت                            بود   قائم  ،  محبت   جز علی نیست

در آن  حضرت  که  دم از "لی مع الله "                         زند احمد ،  معیت    جز علی  نیست

شنیدم   عاشقی   مستانه    می  گفت                       خدا را احوال وقوت  جز علی  نیست

وجود   جمله    اشیاء    از   مشیت                          پدید  آمد  ،  مشیت   جز علی  نیست

شهنشاهی  که  بر  در  گه   ملایک                           زنندش  پنج  نوبت   جز علی  نیست

علی آدم  ،  علی  شیث  و علی نوح                             که  در دور نبوت    جز علی  نیست

علی احمد  ،  علی  موسی  و عیسی                        که  در طوار خلقت  جز علی  نیست

ترا  پیر   طریقت   هرکه باشد                                     مرا  پیر   طریقت   جز علی   نیست

                                      اگر گوئی علی عین خدا نیست

                                       بگو نیزازخداهرگز جدا نیست

*

از  آن  خسرو  که جمشیدش بود نام                         نوشته   دیدم  این  خط  بر لب    جام

که  باید  در  خدا  جوئی  چه  پرگار                              بگرد  خویشتن  زد  روز و شب   گام

رسد    چون     نقطه   اول     بآخر                             یکی    گردد  همه   آغاز   و   انجام

بجوی  این  راز  جانی  در   دساتیر                               کز   آن    خسرو   رقم  زد   دو ایام

بگو جم کیست ،  آنکس مرغ وماهی                           با   افسون  از  هنر  مندی   کند  رام

دم  پیر  من  است  آن   کز  فسونش                            خروس  عرش   نیز  افتاد   در   دآم

دل   پیر  من  است  آن سحرمحسور                          که  گه  پرجوش  گاهی  هست   آرام

اگر حق را هزار اسماء  حسنی است                             بود  جمع  آن هزار   اندر  یکی   نام

 

                                              بگو   کاول علی آخر علی بود

                                              بگو باطن علی ظاهر علی بود 

                           *

همه   گیتی  بغیر از بادودم  نیست                          وجودی   بینی   اما  جز عدم   نیست

سکون وجنبش عالم زغیبت   است                          که  شیر  چرخ  جز شیر علم   نیست

در این گیتی  کدام است از حوادث                          که  دروی روحی  از سر قدم   نیست

زنخ کم زن که صنعت های یزدان                          چنان آمد  که جای بیش و کم   نیست

دهان بر خاک نه ای مرد  هوشیار                           که  این  مبحث  سزای   لاولم  نیست

مکن درذات حق   اندیشه ای  مرد                          که این  اندیشه جز جذر اصم   نیست

دراین ره خنگ عقل ار چند شد لنگ                   بپای  زعشق بیش از یک  قدم  نیست

نهند   انسان     کامل   را  مقامی                           که عرش وکرسی ولوح  و قلم  نیست

سخن  از  زاهدان   بیهوده   مشنو                           که  در عالم از این افسانه کم   نیست

مجو    راز  حقیقت    جز   قرآن                                که  در تعریف  خود حق متهم  نیست

زهی  نادان  که  از  بیدانشی گفت                              در این صحرا ز دریا هیچ  نم  نیست

فروزان  د ردل عارف چرا غی ست                                زنور  حق  که در  دیر وحرم  نیست

همه  عالم   پر  از خورشید   تابان                              تو  پنداری  که  ناری  بر علم  نیست

گرفته  میکشان  جام  از  کف  جم                             تو پنداری  که  جز نامی  زجم نیست

                                      همه  بند  تو  جز ما  و منی  نیست

                                      که جز ما و منی  اهریمنی   نیست

                                                          *

اگر  سربند   را   بر   آستان  است                         از  ان   بهتر  که  پا بر آسمان  است

دراین وادی بجزبانگ جرس نیست                            اگر ناقوس ،  اگر  صوت اذان  است

زنند  این  پنج  نوبت  کعبه  و  دیر                           که  دولت ،  دولت   پیر مغان   است

بگیر از از ناله وبانگ جرس گوش                            جرس   دائم   دلیل    کاروان    است

بیاموز  از   جرس  ذکر   خداراک                             همه  تن  یکدل  و   دل یکزبان  است

نمیدانم   چه  میگوید  جرس   لیک                        همی   بینم   سر  تا  پا   زبان   است

جرس رمزی است زین آشفته   دلها                       که  بر شکل  جرس در تن نهان است

اگر  نبود  جرس چو ن شد که    دائم                       بود  در  جنبش  و اندر   فغان   است

جهان و هرچه  دروی،  دل  ماست                       نمیدانم    دل   است  یا   جهان  است

عیان  است  و نهان  در تن  و لیکن                     به معنی  نی نهان  و  نی عیان     است

                                  دل است آنحلقه  کاندر باب مینوی

                                  بود  چو نان جرس دائم علی گوی

 

منبع کوثرنامه: دیوان میرزا حبیب الله

بازدید 1253 بار

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

 

پرتال جامع فرهنگی کوثرنامه،درحوزه فرهنگ عمومی فعالیت میکند .هدف این پایگاه، تأمین نیازمندیهای فرهنگ عمومی خانواده ایرانی است.

 کانال کوثرنامه در تلگرام کانال کوثرنامه در سروش کانال کوثرنامه در ایتا

اینستاگرام

آمـاربازدیـد

امروز0
دیروز0
ماه0
مجموع2009489

افراد آنلاین

آنلاین

مجوزها

logo-samandehi
بالا