امام حسین علیه السلام و ذریه پاک ایشان تا صاحب العصر و الزمان

حسین بن علی علیهما السّلام فرمود: خدمت جدم رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله رسیدم، در هنگامی که ابی بن کعب هم در آنجا بود، حضرت فرمود: خوش آمدی ای ابو عبد اللَّه و ای زینت آسمان و زمین، ابی گفت: یا رسول اللَّه چگونه کسی با وجود تو می تواند زینت آسمان و زمین باشد، حضرت فرمود: سوگند به خداوندی که مرا به پیغمبری برانگیخت، حسین بن علی در آسمان عظمتش از زمین بیشتر است.

در طرف راست عرش نوشته اند: حسین مصباح هدایت و کشتی نجات است، حسین امامی است که خواری را قبول نمی کند و همواره عزیز و با فخر و دانش است و برای این ملت ذخیره می باشد، خداوند در صلب او نطفه ای قرار داده که پاک و با برکت است، این نطفه قبل از این که ارحام آفریده شوند و یا آب در اصلاب پدید آید آفریده شده است، و قبل از لیل و نهار وجود پیدا کرده است.

 

به حسین بن علی دعاهائی تلقین شده که هر کس آنها را بخواند با وی محشور می گردد و در آخرت مورد محبت وی قرار می گردد، و خداوند غم های وی را زائل می کند و دینش را اداء می نماید و امورش را آسان می سازد و راهش را روشن می گرداند و بر دشمنانش چیره می کند، و معایب او را فاش نمی سازد.

 

ابی عرض کرد: یا رسول اللَّه این دعاها کدام است؟ حضرت فرمود: هر گاه از نماز فارغ شدی همان طور که نشسته ای بخوان:

«اللهم إنی أسئلک بکلماتک و معاقد عزک و سکان سماواتک، و أنبیائک و رسلک، أن تستجیب لی فقد رهقنی من أمری عسرا، فأسألک أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد و أن تجعل لی فرجا و مخرجا» خداوند کارهای تو را آسان می کند، و سینه ات را باز می گرداند، و در هنگام مرگ کلمه شهادتین را به تو تلقین می کند.

ابی عرض کرد: یا رسول اللَّه این نطفه ای که در صلب حسین قرار داده شده چیست؟ فرمود: مثل این نطفه مانند ماه است و این نطفه تاریکی ها را از هم می شکافد و مسائل مبهم را از هم باز می کند و روشن می سازد، هر کس از وی پیروی کند به خیر و سعادت می رسد، و هر که از وی دوری گزیند به هلاکت می پیوندد، ابی عرض کرد:

اسم او چیست؟

حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله فرمود: نام وی «علی» است و دعایش هم این است «یا دائم یا دیموم، یا حی یا قیوم، یا کاشف الغمّ و یا فارج الهمّ، و یا باعث الرسل و یا صادق الوعد» هر کس این دعا را بخواند خداوند او را با علی بن الحسین محشور می کند، و به اتفاق وی داخل بهشت می شود.

 

ابی عرض کرد: یا رسول اللَّه آیا وی جانشین و وصیی هم دارد؟ فرمود: آری ارث های زمین و آسمان بوی تعلق دارد، گفت: ارث زمین و آسمان کدام است؟ حضرت فرمود: قضاء به حق و حکم به دیانت و تاویل احکام و بیان آن چه پس از وی ظاهر گردد، گفت: نام او چیست؟ فرمود: «محمد» که ملائکه به وی در آسمانها انس گرفته اند و او در دعای خود میگوید:

«اللهم ان کان لی عندک رضوان و ودّ فاغفر لی و لمن تبعنی من اخوانی و شیعتی و طیب ما فی صلبی».

 

خداوند در صلب او نطفه پاک و مبارکی قرار داده و به من اطلاع داده است که او را پاک گردانیده و نامش را «جعفر» نهاده است و او را در نزد خود مرضی و پسندیده و هادی و رهنما مقرر فرموده جعفر خدای خود را به این دعا یاد می کند: «یا دان غیر متوان، یا ارحم الراحمین، اجعل لشیعتی من النار وقاء و لهم عندک رضا، و اغفر ذنوبهم، و استر عیوبهم، و یسّر امورهم، و استر عوراتهم، و اقض دیونهم، و هب لی الکبائر التی بینک و بینهم، یا من لا یخاف الضیم، و لا تأخذه سنة و لا نوم اجعل لی من کل غمّ فرجا».

هر کس این دعا را بخواند خداوند او را با چهره سفید با جعفر بن محمد داخل بهشت می کند.

 

ای ابی خداوند به این نطفه نطفه پاک دیگری آمیخته و رحمت خود را بر وی نازل کرده و نام او را «موسی» نهاده است. ابی عرض کرد: یا رسول اللَّه گویا آنان توالد و تناسل می کنند و از یک دیگر ارث می برند و همدیگر را وصف می نمایند.

حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله فرمود: جبرئیل حالات آنها را برای من از طرف خداوند وصف کرده است، ابی گفت: موسی دعائی هم دارد که غیر از دعای پدرانش باشد؟

فرمود: آری دعای موسی این است: «یا خالق الخلق، و یا باسط الرزق، و یا فالق الحبّ و النوی، و یا بارئ النسم، و محیی الموتی و ممیت الاحیاء، و یا دائم الثبات و مخرج النبات افعل بی ما أنت أهله» هر که این دعا را بخواند خداوند حوائج او را برمی اورد، و روز قیامت او را با موسی بن جعفر محشور می کند.

 

و خداوند در صلب او نطفه مبارک دیگری قرار داده و او را «علی» نام گذاری کرده است، و خداوند از رفتار و کردار وی رضایت دارد و بوی علم و حکمت مرحمت فرموده و وی را برای مردم تا روز قیامت حجت قرار داده است، و دعای او از این قرار است «اللهم اعطنی الهدی و ثبّتنی علیه و احشرنی مع الذین لا خوف علیهم و لا حزن و لا جزع إنک أَهْلُ التَّقْوی وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ» خداوند متعال در صلب او نطفه مبارک و پاکی قرار داده و او را «محمد بن علی» نام گذاشته است، این محمد شفیع شیعیان خواهد بود و علم جدش را هم به ارث خواهد برد، او دارای علامتی روشن و برهان واضحی است، هنگامی که متولد شود میگوید «لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ*» و در دعای خود هم می گوید: «یا من لا شبیه له و لا مثال، أنت اللَّه لا إله إلا أنت، و لا خالق إلا أنت، تفنی المخلوقین و تبقی أنت حلمت عمّن عصاک و فی المغفرة رضاک.

هر کس این دعا را بخواند محمد در روز قیامت شفیع وی خواهد شد.

 

و خداوند در صلب او هم نطفه قرار داده که از ظلم و طغیان دور است، و همواره نیکوکار و با برکت و طیب و طاهر می باشد، خداوند او را «علی بن محمد» نام گذاشته و وقار و آرامش و علم و فضیلت را بوی مرحمت کرده، و از اسرار پنهانی او را مطلع کرده است خداوند در سینه او چیزی قرار داده و او را از این مطلع ساخته؛ و از دشمنانش هم بر حذر داشته است، وی در دعای خود می گوید: «یا نور یا برهان، یا مبین، یا منیر، یا رب اکفنی شر الشرور، و آفات الدهور، و أسألک النجاة یوم ینفخ فی الصور».

هر کس این دعا را بخواند علی بن محمد شفیع او شده و او را به بهشت خواهد برد.

 

خداوند در صلب او نیز نطفه آفریده و او را «حسن» نام گذاشته، و او را وسیله روشنائی بلاد خود قرار داده و در زمین جانشین خود کرده است و برای امتش عزت و برای شیعیانش چراغ هدایت نصب نموده و او را شفیع مردم در پیشگاه خود معرفی کرده است، این حسن عذابی است برای دشمنان و مخالفین، و برهانی است برای دوستان و محبین وی در دعای خود گوید: «یا عزیز العز فی عزه، یا عزیزا اعزّنی بعزتک و أیدنی بنصرک، و أبعد عنی همزات الشیطان، و ادفع عنی بدفعک، و امنع عنی بصنعک و اجعلنی من خیار خلقک، یا واحد، یا احد، یا فرد، یا صمد».

هر که این دعا را بخواند خداوند او را با وی محشور خواهد کرد و از آتش نجات خواهد داد و لو از اهل آتش باشد.

 

خداوند در صلب وی نیز نطفه پاک و طاهری قرار داده هر مؤمنی که آزمایش خود را داده باشد از وی راضی خواهد شد، و لیکن منافقین و کافرین از وی روی می گردانند، وی امام هادی و مهدی است که در پیشگاه خداوند مرضی است، او به عدل و داد حکم می کند و فرمان می دهد و در قول خود احکام خداوند را تصدیق می کند و خداوند هم وی را تصدیق می نماید.

او از سرزمین تهامه خروج می کند و با دلائل و نشانه ها بیرون می شود، اسبان زیبا و تندرو و مردان چابک سوار و نشان داری هستند که خداوند آنان را از دورترین بلاد پیرامون یک دیگر جمع خواهد کرد، عدد آنان به اندازه مجاهدین جنگ بدر فقط سیصد و سیزده نفر می باشند، وی با خود کتابی دارد که اسامی اصحابش در او درج گردیده و کلیه خصوصیات آنان از پدر و مادر و عشیره و محل زندگی در آن صحیفه نوشته شده است، این اشخاص طبق فرمان پیشوای خود بهر طرف با کوشش حمله می کنند.

 

ابی عرض کرد: یا رسول اللَّه دلائل و نشانه های وی چیست؟ فرمود: وی پرچمی دارد که هر گاه وقت ظهورش فرا رسد از هم باز می شود و با زبان فصیحی به اذن خداوند فریاد می زند: ای ولی خداوند خروج کن و دشمنان پروردگار را از بین بردار او دارای دو پرچم و بیرق است و نیز شمشیری دارد که همواره در غلاف می باشد و چون هنگام ظهورش نزدیک گردد از غلاف بیرون می شود.

 

خداوند شمشیر را به سخن می آورد و فریاد می زند: ای ولی خدا خروج کن و مرا فرمان ده، ای حجت پروردگار اکنون سزاوار نیست در جای خود بنشینی. در این هنگام او خروج می کند و دشمنان خداوند را در هر جا بیابد می کشد و حدود و احکام را بار دیگر اقامه می کند، جبرئیل از طرف راست و میکائیل از طرف چپ و شعیب و صالح هم در مقدمه او قرار دارند، و شما بهمین زودی صدق گفتار مرا مشاهده خواهید کرد و لو مقداری طول بکشد، و من امور خود را به خداوند وامی گذارم.

 

ای ابی خوشا به حال آن کس که او را ملاقات کند و وی را دوست داشته باشد و امامت وی را بپذیرد، خداوند آنان را از مهلکه نجات میدهد با اقرار به او و پیغمبر و جمیع امامان درهای بهشت برای آنان باز خواهد شد، مثل آنان در زمین مانند مشکی است که بویش در فضا پراکنده شود و هرگز تغییر نکند، مثل آنان در آسمان مانند ماه تابان است که هرگز نور او از بین نرود.

 

ابی عرض کرد: یا رسول اللَّه حالات این امامان علیهم السّلام در نزد خداوند چگونه است؟

فرمود: خداوند دوازده صحیفه بر من نازل کرده که دوازده خاتم در آنها هست، و اسم هر امامی در خاتمش نوشته شده و اوصافش هم در صحیفه اش درج گردیده است. 

 

 

 

 

 

منبع: زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام / ترجمه إعلام الوری، متن، صفحه 525.

 

بازدید 638 بار

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

 

پرتال جامع فرهنگی کوثرنامه،درحوزه فرهنگ عمومی فعالیت میکند .هدف این پایگاه، تأمین نیازمندیهای فرهنگ عمومی خانواده ایرانی است.

 کانال کوثرنامه در تلگرام کانال کوثرنامه در سروش کانال کوثرنامه در ایتا

اینستاگرام

آمـاربازدیـد

امروز0
دیروز0
ماه0
مجموع2009489

افراد آنلاین

آنلاین

مجوزها

logo-samandehi
بالا