همتایی روز غدیر و شب قدر از نگاه حضرت آیت الله جوادی آملی

همتایی قرآن و غدیر که نماد عترت اطهار علیهم السلام است، حیات دو ثقل خواهد بود، غدیر مهبط امامت است و قدر مهبط وحی؛ بدون اعتقاد به امامت، توفیق توحید و تحصیل علوم نبوی حاصل نمی شود.  نوشتاری از حکیم متأله علامه جواد آملی پیرامون غدیر و قدر تقدیم خوانندگان ارجمند می شود.

 

یکم: سرّ هم آوایی  «روز غدیر» با  «شب قدر» همانا هم آهنگی و هم تایی مظروف آن دو یعنی قرآن و ولایت است که ظرف ها را هم سان ساخته است. آنچه در وجود علمی قرآن کریم است، در وجود عینی انسان کامل معصوم علیه السلام است. اگر آن کتاب الهی موصوف به:  «لایأتیه الباطل مِن بین یدیه ولا من خِلفِه» است، این امام معصوم متصف به آن است... امام معصوم از قرآن خبر می دهد و خداوند درباره آن کتاب آسمانی چنین فرمود:  «اذا قُری ء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا.»

 

دوم: قرآن مجید، معصوم از هر نقص و مصون از هر عیب است؛ لذا قائم به نفس و قیم جامعه بوده و به ملت اقوم هدایت می کند:  «ان هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم.» امام معصوم که در بامداد غدیر کسوت  «...هذا علی مولاه» پوشید، تا شامگاه معاد به عنایت خداوند وابسته بوده و در هدایت محتاج بشری نبوده و هماره قیم معنوی جوامع بشری است:  «انما الائمت  قوام اللّه علی خلقه و عرفاوِه علی عباده ولا یدخل الجنت  الا من عرفهم و عرفوه ولا یدخل النار لا من أنکرهم و أنکروه.» کسی که اهل بیت علیهم السلام وحی را که غدیریان خدای قدیرند، به رسمیت بشناسد و مورد شناسایی آن ذوات نورانی قرار بگیرد، وارد بهشت می شود، وگرنه گرفتار دوزخ خواهد شد و این مطلب سامی یکی از چند معنای  «قسیم الجنت  والنار» بودن پرچم داران غدیر است.

 

 سوم: راز رهبری قرآن به اتحاد، همانا متحد بودن تمام آیات مکی و مدنی اوست که قریب به ربع قرن متناوباً نازل شد و هیچ اختلافی بین اصول و فروع، جهان بینی، جهان داری و جامعه پروری، عبادات، احکام، عقود و ایقاعات آن نیست:  «أفلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللّه لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً.» همین رمز در امام معصوم علیه السلام که منصوص خدا و منصوب روز غدیر است، وجود دارد؛ لذا هر امام سابق، مبشّر لاحق و هر امام لاحق، مصدق سابق است؛ چنانچه تمام عقاید، اخلاق و اعمال هر کدام منسجم و هم آهنگ است و آفت اختلاف نه در درون آن ها و نه در بیرون آنان رخنه نمی کند. کلام امیرمؤمنان که ساحت غدیر به نام آن حضرت علیه السلام رقم خورد و متبرک شد، چنین است:  «...و لیس رجلٌ فاعلم احرص علی جماعت  امت  محمدٍ صلی اللّه علیه وآله وسلم و اُلفتهاء مِنّی ابتغی بذلک حسن الثواب و کرم المآب...» هیچ کس نسبت به وحدت امت اسلامی از صاحب غدیر علاقه مندتر نیست؛ زیرا نه کسی مانند آن حضرت در این باره علم صائب دارد و نه کسی در این جهت عمل صالح. احاطه علمی آن حضرت به آثار سوء اختلاف را می توان از کلام نورانی آن حضرت استنباط نمود:  « فایاکم والتلون فی دینِ اللّه فاِنَّ جماعت  فیما تُکرهون من الحق خیرٌ مِن فِرقت  فیما تحبون مِن الباطل و انّ اللّه سبحانَه لَم یعط أحداً بفرقت  خیراً مِمَن مَضی ولا ممن بقی.» آنچه از این بیان جامع برمی آید، این است که سنت الهی که در گذشته و حال و آینده مساوی است، همانا حق، صدق، خیر و حسن بودن انسجام اسلامی و باطل، کذب، شر و قبیح بودن اختلاف است.

 

چهارم: همتایی قرآن و غدیر که نماد عترت اطهار علیهم السلام است، در امور فراوانی است که بارزترین آنها حیات بخشی این دو ثقل خواهد بود؛ زیرا درباره قرآن که عنصر اصلی دعوت حضرت ختمی نبوت است، چنین آمد:  « یا أیها الذین آمنوا استجیبوا و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا أن اللّه یحول بین المرء و قلبه وأنه الیه تحشرون.» و درباره امامت از حضرت رسول اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم چنین رسید:  « من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتت  جاهلیت .» جریان غدیر سلسله جنبان ولایت است؛ لذا اسامی مبارک امامان معصوم علیهم السلام حتی حضرت مهدی موجود موعود در احتجاج طبرسی در آن یافت می شود. حیات برین انسان که حوزه کرامت به آن اختصاص دارد و قلمرو خلافت الهی مختص آن می باشد، با کوثر وحی و امامت تأمین می شود. سرّ تقابل بین زنده و کافر در آیه  «لُینذر مَن کان حیاً و یحق القول علی الکافرین.» همین است و راز زنده دلی انسان به حکمت که در کلام نورانی امیرمؤمنان علیه السلام آمده است که:  «...الحکمت  التی هی حیات  للقلب المیت و بصر للعین العمیاء...» همین خواهد بود. چنان که آن حضرت در کلام دیگر فرمودند:  «...احی قلبک بالموعظت .»

 

پنجم: قرآن و غدیر که متن امامت است و ولایت دوازده معصوم علیهم السلام شرح آن می باشند، هر دو جهانی اند، هر چند گروه خاصی از آنها بهره مندند. گستره جهانی بودن قرآن را از آیات فراوانی مانند: للعالمین نذیراً، ذکری للبشر، کافت  للناس، رحمت  للعالمین می توان استفاده نمود. چنانچه تلازم حوزه وحی و نبوت نیز شاهد همین گستردگی است. پهنه عالمی بودن امامت انسان کامل معصوم غدیری را می توان از بیان نورانی آن حضرت علیه السلام که فرمود:  « ا ن اللّه جعلنی اماماً لخلقه ففرض علی التقدیر فی نفسی و مطعمی و مشربی و ملبسی کضعفاء الناس کی یقتدی الفقیر بفقری ولا یطغی الغنی غناه» استظهار کرد؛ زیرا سخن از امامت آن حضرت برای مخلوق خداست نه خصوص مسلمان. جهان بودن قرآن از دو منظر قابل ارزیابی است: یکی دعوت همگان به اسلام و ارائه ادله جهانی و دیگری اداره جهان در کیفیت برخورد مسلمانان با اقوام و مللی که بر اثر قصور یا تقصیر اسلام را نپذیرفتند. بررسی آیاتی که اتحاد و انسجام را در سه سطح محلی، منطقه ای و بین المللی لازم دانسته و برای هر کدام حکم خاص صادر فرمود، شاهد گویای مدعای یاد شده است. غدیر که ساحت امامت است، باید اتحاد و انسجام اسلامی در سطوح سه گانه مزبور را طراحی، برنامه ریزی و اجرا نماید تا دو ثقل ب جا مانده از حضرت ختمی نبوت صلی اللّه علیه وآله وسلم جهانی شدن اسلام را به هر دو منظر عرضه کنند.

 

ششم: غدیر که مهبط امامت است، همانند لیلت القدر که مهبط وحی است، از اعیاد برجسته اسلامی است. عید بودن فطر و اضحی و جمعه برای عبادت ویژه ای است که در آن ایام اللّه مطرح است. نیایش مأثور این روز سپاس خدایی است که ولایت را همانند قرآن حبل متین قرار داد اولاً، و انزال آن را مرز صقع ربوبی و بارگاه ملکوت به کارگاه ناسوت هم سان قرآن مجید به صورت آویختن قرار داد نه انداختن ثانیاً، و یک طرف این حبل ناگسستنی را همتای قرآن کریم به دست خود گرفت و طرف دیگر آن را در دسترس خاک نشینانی چند قرار داد ثالثاً، و اعتصام آن را همانند دستاویز ساختن عروت الوثقای قرآن حکیم مایه نجات اعلام فرمود رابعاً، و دستور روز غدیر را دعای  « الحمد للّه الذی جعلنی من المتمسکین بولایت  مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام والائمت  من اهل البیت علیهم السلام» از یک سو و عقد اخوت که نماد اتحاد ملی و انسجام اسلامی است، از سوی دیگر قرار داد خامساً.

 

هفتم: اهتمام به غدیر که تجلی امامت است، هم به لحاظ خود ولایت است که از اصول رصین و مرصوص مذهب است و هم به لحاظ شرط قبول توحید از یک سو و باب علم نبوت بودن از سوی دیگر است که آن دو همانند معاد از اصول بی بدیل و اولی دین اند. امیرمؤمنان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود:  «ان للا اله الا اللّه شروطاً، و انی و ذریتی من شروط ها.» و آنچه از حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام در حدیث معروف  «سلسلت  الذهب» یاد شده، مصداقی از اصل جامع ولایت است؛ به طوری که بدون اعتقاد به امامت اهل بیت عصمت علیهم السلام، نه توفیق توحید تام حاصل می شود و نه تحصیل علوم نبوی میسور خواهد بود. سرّ کامیابی طبرستان در معارف وحیانی، داشتن شرط توحید و ورود از باب مأذون است. ممکن است کسی ظاهراً بدون پذیرش امامت به علوم صاحب رسالت دستبرد بزند، لیکن مالک آن علم نخواهد شد و دانش مسروق وی سودمند نمی باشد. آن که باب علوم نبوت است، چنین فرمود:  «...نحن الشعار والاصحاب والخزنت  والابواب، و لا تؤتی البیوت الا من ابوابها. فمن أتاها من غیر ابوابها، سُمّی سارقاً.» اثر ضروری شرط توحید و باب علم بودن، این است که شخص غیر معتقد به امامت معصومان علیهم السلام، وارد حصن أمن نشد و از امنیت طرفی نخواهد بست؛ چنانچه وارد مدینه علم که همان مدینه فاضله الهی است، نمی شود و از  « آیت  محکمه» و  « فریضت  عادله» و  « سنت  قائمه» که تثلیث معهود نبوی و ولوی است، بهره نخواهد برد؛ هرچند مفاهیمی را به ذهن بسپارد؛ زیرا نه اجر رسالت را پرداخت:  « قل لا أسئلکم علیه أجراً الا المودت  فی القربی.» و نه به پایه اسلام ایمان آورد:  « لکل شی ء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البیت.»

 

منبع: حوزه

 

بازدید 567 بار

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

 

پرتال جامع فرهنگی کوثرنامه،درحوزه فرهنگ عمومی فعالیت میکند .هدف این پایگاه، تأمین نیازمندیهای فرهنگ عمومی خانواده ایرانی است.

 کانال کوثرنامه در تلگرام کانال کوثرنامه در سروش کانال کوثرنامه در ایتا

اینستاگرام

آمـاربازدیـد

امروز0
دیروز0
ماه0
مجموع2009489

افراد آنلاین

آنلاین

مجوزها

logo-samandehi
بالا