میانگین کار و فعالیت شغلی ایرانیان

خبری جالب ! 
بر اساس یافته‌های مرکز آمار اعلام شد:
میانگین کار و فعالیت شغلی ایرانیان روزانه 2 ساعت و 46 دقیقه

تفاهم-گروه اشتغال: بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران، بررسی الگوی گذران وقت افراد 15 ساله و بیشتر براساس نتایج فصل تابستان 1394 نشان می‌دهد که بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف‌شده در شبانه‌روز مربوط به فعالیت خانه‌داری با 3 ساعت و 23 دقیقه، کار و فعالیت شغلی با 2 ساعت و 46 دقیقه و استفاده از رسانه‌های جمعی با 2 ساعت و 15 دقیقه بوده است.نتیجه آمارهای الگوی فعالیت‌های گذران وقت جمعیت نقاط شهری کشور منتشر شد.بررسی الگوی گذران وقت افراد 15 ساله و بیشتر براساس نتایج فصل تابستان 1394 نشان می‌دهد که بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف‌شده در شبانه‌روز مربوط به گروه فعالیت خانه‌داری با 3 ساعت و 23 دقیقه، کار و فعالیت های شغلی با 2 ساعت و 46 دقیقه و استفاده از رسانه‌های جمعی با 2 ساعت و 15 دقیقه بوده است.همچنین متوسط کمترین زمان صرف‌شده در شبانه‌روز مربوط به گروه فعالیت داوطلبانه و خیریه برابر با 2 دقیقه بوده است.در بین مردان، بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف‌شده در شبانه‌روز به ترتیب مربوط به کار و فعالیت‌های شغلی با 4 ساعت و 54 دقیقه، استفاده از رسانه‌های جمعی 2 ساعت و 20 دقیقه و خانه‌داری 1 ساعت و 17 دقیقه بوده است.در بین زنان نیز متوسط بیشترین زمان صرف‌شده به ترتیب مربوط به گروه فعالیت خانه‌داری با 5 ساعت و 25 دقیقه، استفاده از رسانه‌های جمعی 2 ساعت و 10 دقیقه و مشارکت اجتماعی با 1 ساعت و 11 دقیقه بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی در یک شبانه‌روز بوده است.
تغییرات فعالیت‌های گذران وقت در فصل تابستان 1394 نسبت به بهار 1394
بررسی تغییرات فعالیت‌های گذران وقت در فصول بهار 1394 و تابستان 1394 حاکی از آن است که در تابستان 1394 متوسط بیشترین افزایش زمان صرف‌شده برای فعالیت‌های مختلف در یک شبانه‌روز به نگهداری و مراقبت شخصی و پس از آن به فعالیت‌های استفاده از رسانه‌های جمعی و سپس به خانه‌داری اختصاص داشته است. این شاخص‌ها نسبت به بهار سال 1394 به ترتیب 15 دقیقه، 14 دقیقه و 11 دقیقه افزایش داشته است.همچنین براساس نتایج به دست آمده از طرح فعالیت‌های آموزشی و فراگیری با 38 دقیقه و پس از آن کار و فعالیت شغلی با 6 دقیقه کاهش نسبت به بهار سال 1394 بیشترین کاهش را نشان می‌دهد.
تغییرات الگوی فعالیت‌های گذران وقت در تابستان 1394 نسبت به تابستان 1388
بررسی الگوی فعالیت‌های گذران وقت در فصل تابستان 1394 نسبت به تابستان 1388 حاکی از آن است که متوسط زمان صرف شده در گروه‌های فعالیت گذران وقت در دو فصل مذکور تفاوت داشته است. بیشترین افزایش زمان صرف‌شده در تابستان 1394 نسبت به تابستان 1388 مربوط به فعالیت خانه‌داری برابر 23 دقیقه و بعد از آن به کار و فعالیت شغلی برابر 11دقیقه و مشارکت اجتماعی برابر 7 دقیقه بوده است.همچنین در تابستان 1394 بیشترین کاهش زمان به فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی با 24 دقیقه اختصاص داشته است.
الگوی فعالیت‌های گذران وقت جوانان (24ـ15) در مناطق شهری کشور
بررسی الگوی فعالیت‌های گذران وقت جوانان 24ـ15 ساله نشان می دهد بعد از گروه فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی (13 ساعت و 45 دقیقه) متوسط بیشترین زمان صرف‌شده در یک شبانه‌روز به گروه فعالیت‌های استفاده از رسانه‌های جمعی با 2 ساعت و 53 دقیقه و پس از آن، خانه‌داری با 2 ساعت و 409 دقیقه اختصاص داشته است.متوسط کمترین زمان صرف شده در یک شبانه‌روز توسط این گروه سنی نیز مربوط به گروه فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه با 1 دقیقه بوده است.بررسی زمان اختصاص داده شده برای کار و فعالیت‌های شغلی افراد 24ـ15 ساله در یک شبانه‌روز گویای آن است که مردان در این گروه سنی به طور متوسط 2 ساعت و 39 دقیقه و زنان 34 دقیقه به کار و فعالیت‌های شغلی پرداخته‌اند.
الگوی فعالیت‌های گذران وقت جمعیت نقاط شهری کشور بر حسب وضع فعالیت اقتصادی

در بین شاغلان، بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی (12 ساعت و 36 دقیقه)، متوسط بیشترین زمان صرف‌شده در شبانه‌روز مربوط به کار و فعالیت‌های شغلی با 7 ساعت و 8دقیقه و کمترین زمان صرف‌شده مربوط به فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه 1 دقیقه بوده است.در فصل تابستان مردان شاغل 7 ساعت و 26 دقیقه و زنان شاغل 5 ساعت و 10 دقیقه از اوقات 24 ساعت خود را به کار و فعالیت شغلی پرداخته‌اند.برای جمعیت بیکار نیز بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی (14 ساعت و 9 دقیقه)، استفاده از رسانه جمعی با 3 ساعت و 29 دقیقه و فعالیت‌های خانه‌داری با 2 ساعت و 40 دقیقه بیشترین و فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه با 3 دقیقه کمترین زمان صرف‌شده را به خود اختصاص داده است.بررسی گذران وقت در بین هریک از طبقات جمعیت غیرفعال اقتصادی گویای آن است که متوسط بیشترین زمان صرف‌شده مربوط به فعالیت‌های نگهداری و مراقبت شخصی است، همچنین در بین این گروه از جمعیت بعد از فعالیت مذکور، خانه‌داران به طور متوسط بیشترین زمان خود را صرف گروه فعالیت‌های خانه‌داری (6 ساعت و 19 دقیقه) کرده، محصلان صرف گروه فعالیت‌های استفاده از رسانه‌های جمعی با 3 ساعت و 16 دقیقه و افراد دارای درآمد بدون کار (بازنشستگان و...) به طور متوسط بیشترین اوقات خود را به فعالیت‌های استفاده از رسانه‌های جمعی با 3 ساعت و 5 دقیقه اختصاص داده‌اند.
منبع خبر : روزنامه تفاهم

بازدید 793 بار

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

 

پرتال جامع فرهنگی کوثرنامه،درحوزه فرهنگ عمومی فعالیت میکند .هدف این پایگاه، تأمین نیازمندیهای فرهنگ عمومی خانواده ایرانی است.

 کانال کوثرنامه در تلگرام کانال کوثرنامه در سروش کانال کوثرنامه در ایتا

اینستاگرام

آمـاربازدیـد

امروز
دیروز
ماه
مجموع0

افراد آنلاین

آنلاین

مجوزها

logo-samandehi
بالا